Speciální pedagogika (B0111A190020)

Studijní program: Speciální pedagogika (B0111A190020)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Koncepce studia speciální pedagogiky je vytvářena s respektováním současných trendů ve výchovně vzdělávací péči o postižené. Ty vyžadují vysokou úroveň profesionálních schopností ze strany učitelů, zvláště v oblasti informací a poznatků o jednotlivých druzích postižení a jejich následcích, o anatomicko-fyziologických a vývojových zvláštnostech postižených jedinců, z nichž vyplývá užití speciálních metod a individualizovaných forem péče o osoby se speciálními potřebami. Charakteristika přípravy speciálního pedagoga pro práci ve školách, školských i neškolských zařízeních vyžaduje také schopnosti a dovednosti diagnostické. Kvalifikované rozpoznání a hodnocení možností v oblasti vzdělavatelnosti a vychovatelnosti jsou hlavními předpoklady pro zařazení člověka s postižením do společnosti. Za tímto účelem je rovněž zařazena ve studijním plánu bloková psychopedická a logopedická praxe.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 3.7.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26.1.2024 https://pdf.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Test obecných studijních předpokladů. Podrobnosti https://pdf.osu.cz/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc., Mgr. 6. - 24. 5. 2024, praktická zkouška TVSZNV 19. 4. a 25. - 27. 4. 2024, mezifakultní kombinace květen a červen 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://pdf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 15. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
Telefon: 553 462 525
Web: http://pdf.osu.cz/
E-mail: studium.pdf@osu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/

Menza: http://menza.osu.cz/