Speciální pedagogika (N0111A190020)

Studijní program: Speciální pedagogika (N0111A190020)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Navazující magisterský studijní obor rozšiřuje a prohlubuje poznatky získané v rámci bakalářského studia a orientuje se především na schopnosti zvládnout aplikaci současných vědeckých poznatků v souladu s posláním vysokoškolského studia. Studijní program dále rozšiřuje odborné kompetence v oblastech metodologie oboru, terapeutických metod a komunikačních technik jako předpokladu pro účinnou intervenci. Absolvent magisterského studia oboru Speciální pedagogika je připraven motivačně i odborně na výchovnou práci nejen s dětmi a mládeží se speciálními výchovnými a vzdělávacími potřebami, ale mezi subjekty jeho působení patří také dospělé osoby se zdravotním postižením. Hlubší studium problematiky zvýší schopnost realizace speciální edukace po stránce obsahové i organizační. Při provádění vstupní, průběžné i výstupní speciálně pedagogické diagnostiky bude připraven spolupracovat s dalšími odborníky z oblasti speciální pedagogiky, psychologie, medicíny a se sociálními pracovníky.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 6.8.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26.1.2024 https://pdf.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc., Mgr. 6. - 24. 5. 2024, praktická zkouška TVSZNV 19. 4. a 25. - 27. 4. 2024, mezifakultní kombinace květen a červen 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 15. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
Telefon: 553 462 525
Web: http://pdf.osu.cz/
E-mail: studium.pdf@osu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/

Menza: http://menza.osu.cz/