Fyzika se zaměřením na vzdělávání (B0114A300074)

Studijní program: Fyzika se zaměřením na vzdělávání (B0114A300074)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , fyzika

Náplň programu/oboru:
Studijní program Fyzika se zaměřením na vzdělávání (studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor) je koncipován jak k získání základních pedagogických, psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností, tak k získání základních odborných kompetencí v oboru fyzika. Z hlediska oboru fyzika je cílem tříletého studia připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro vyučování fyziky na základní a střední škole. Studující získají teoretické znalosti v oboru fyzika, praktické dovednosti pro provádění základních fyzikálních měření a pokusů, znalosti v oblasti didaktiky fyziky. Celkovým cílem bakalářského (Bc.) studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství především pro vstup do navazujícího magisterského (NMgr.) studia učitelství. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 29.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: fakultní 6. 2. 2024 http://www.fp.tul.cz/uchazec/den-otevrenych-dveri

Termíny přijímaček: 21.8.2024

Obsah přijímaček:
Písemný test obecných studijních předpokladů. Podrobnosti http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 14. 6. 2024, Mgr. UP1SZŠ 10. - 14. 6. 2024. 2. kolo vybrané programy 20. 8. 2024 praktická zkouška v kombinacích s TV, 21. 8. 2024 test studijních předpokladů. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni

Termín přihlášek: 14.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. do 30. 4. 2024, nově akreditovaný program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 31. 5. 2024. 2. kolo vybrané programy 14. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Telefon: 485 352 866
Web: http://www.fp.tul.cz
E-mail: miroslava.kretschmerova@tul.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců: 18 000 Kč. Podrobnosti https://www.tul.cz/studenti/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://koleje.tul.cz/

Menza: http://koleje.tul.cz/