Aplikovaná geografie (B0532A330022)

Studijní program: Aplikovaná geografie (B0532A330022)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní přírodovědné, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Hlavním cílem bakalářského studia Aplikované geografie je poskytnout ucelené vysokoškolské vzdělání v geografických vědách z oblasti fyzické a humánní geografie, z metod a technik geografického zpracování dat včetně GIS-metod kartografické prezentace dat a tím připravit absolventy pro konkrétní praktickou činnost se zaměřením na problematiku přeshraniční spolupráce v řízení krajiny a řešení jejich problémů z geografického hlediska např. hygieny, dopravy, mapování na lokální úrovni či problémů migrace. Díky těmto teoretickým základům naučit studenty komplexnímu geografickému chápaní složité reality krajinné sféry jako komplexu přírodní a sociální složky a schopnosti komunikace se specialisty z příbuzných oblastí. Program je zaměřen na výuku nejmodernějších metod geografického výzkumu a geoinformačních technologií a tím naučit studenty připravovat samostatně geografická řešení každodenních problémů ve veřejné správě a samosprávě, v nevládních organizacích, ale i v soukromých firmách. Absolvent má získat komplexní geogra-fické vědomosti a zkušenosti, které mu umožní přímé uplatnění v praxi bez potřeby dodatečného cíleného vzdě-lávání či rekvalifikace. V neposlední řadě je ambicí připravit studenty tohoto studijního oboru pro navazující magisterský stupeň studia geografie na různých státních, nebo soukromých univerzitách

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 9.4.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: fakultní 6. 2. 2024 http://www.fp.tul.cz/uchazec/den-otevrenych-dveri

Termíny přijímaček: 3.6.2024

Obsah přijímaček:
Písemný test obecných studijních předpokladů Podrobnosti http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni

Termín přihlášek: 30.4.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. do 30. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Telefon: 485 352 866
Web: http://www.fp.tul.cz
E-mail: miroslava.kretschmerova@tul.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců: 18 000 Kč. Podrobnosti https://www.tul.cz/studenti/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://koleje.tul.cz/

Menza: http://koleje.tul.cz/