Environmentální geografie - více možností (N0532A330011)

Vysoké školy>Ostravská univerzita>Přírodovědecká fakulta>Environmentální geografie - více možností

Studijní program: Environmentální geografie (N0532A330011)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní přírodovědné, ekologické

Náplň programu/oboru:
Specializace Ochrana a tvorba krajiny, Fyzická geografie. Environmentální geografie se specializací Fyzická geografie je moderní geografickou disciplínou, která systematicky řeší vztahy mezi jednotlivými složkami krajiny a zabývá se rovněž interakcí člověka s krajinnou sférou. Cílem navazujícího studijního programu je prohloubení znalostí jednotlivých složek krajiny a ekologických vazeb v krajině, pochopení krajiny jako celku a pokročilé osvojení moderních metod využívaných ve vědách o Zemi. Výuka je vedena prakticky a vedle přednášek studenti získají potřebné dovednosti formou projektů a prostřednictvím terénních a laboratorních cvičení. Při studiu je možné využívat nejmodernější mapovací technologie, např. drony s multispektráními kamerami, skener dna vodních útvarů, ADCP pro měření průtoků, geodetické totální stanice a GNSS přijímače, geofyzikální přístroje (ERT, georadar, refrakční seismika), vrtnou soupravu. K dispozici jsou počítačové učebny se specializovaným softwarem pro geografické informační systémy (GIS), softwarem pro modelování terénu, eroze, srážkoodtokové a hydrodynamické modelování a také laboratoře dendrogeomorfologie, granulometrie a sedimentologie. Cílem studijního programu je příprava odborníků, kteří rozumí prostorovým vazbám v krajině, chápou příčiny a důsledky změn životního prostředí a dovedou tyto problémy s pomocí adekvátních metod řešit. Absolventi najdou uplatnění v komerční sféře, veřejné správě, odborných institucích, případně mohou pokračovat v doktorském studijním programu Environmentální geografie. Environmentální geografie je moderní vědecká disciplína, která zkoumá funkční a prostorové vztahy mezi jednotlivými složkami krajiny. Zabývá se také interakcí člověka s krajinnou sférou, takže má obrovský aplikační potenciál. V rámci specializace Ochrana a tvorba krajiny se propojují fyzickogeografické disciplíny s biologickými a ekologickými vědami. Během studia získáte ucelené teoretické vzdělání v rámci dílčích složek krajiny a tím získáte schopnost krajinné syntézy. Budete ji pak moct využít při řešení různých typů krajinoekologických problémů při plánování a managementu krajiny, například v oblasti ekosystémových služeb či adaptace krajiny na globální environmentální změny. Zjistíte, jaká jsou úskalí krajinného managementu, a to nejen obecně, ale i ve specifických prostředích (říční krajina, horské oblasti, post-industriální krajina). Důležitou součástí studia jsou samozřejmě otázky týkající se druhové a územní ochrany přírody.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 22.5.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 18. 12. 2023 a 26.1.2024 https://prf.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. květen 2024, 2. kolo 1. - 12. 8. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. V kombinaci sdruženého programu musí být splněny podmínky pro obě části. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2024, 2. kolo vybrané programy 17. 7. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 553 462 111
Web: http://prf.osu.cz/
E-mail: studium.prf@osu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/

Menza: http://menza.osu.cz/