Ekonomická geografie a regionální rozvoj (B0532A330019)

Vysoké školy>Ostravská univerzita>Přírodovědecká fakulta>Ekonomická geografie a regionální rozvoj

Studijní program: Ekonomická geografie a regionální rozvoj (B0532A330019)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Bakalářské studium Ekonomické geografie a regionálního rozvoje představuje z hlediska obsahového interdisciplinární pojetí studia, zaměřujícího se na poznání a analýzu procesů a jevů probíhajících v socioekonomických složkách krajinné sféry s výrazným aplikačním zaměřením na lokální a regionální rozvoj (jeho ekonomické, sociální, environmentální a politické aspekty), a to v širším kontextu globalizace a evropské integrace. Důležitou součást představuje důraz na zvládnutí příslušných metod a dovedností vedoucích k vlastnímu pochopení a schopnosti samostatné i týmové odborné práce s primárními i sekundárními zdroji informací a jejich prezentaci jak pro širokou, tak odbornou veřejnost v komerční i veřejné sféře. Silnou stránkou bakalářského studia geografie a regionálního rozvoje se stává právě interdisciplinární pojetí studia směřujícího k poznání a systematizaci poznatků z mnoha sociálně vědních oborů poskytujících absolventovi schopnost analyzovat a hodnotit problémy regionálního rozvoje z mnoha úhlů pohledu, navíc s využitím rozličných metod, ať již kvalitativních nebo kvantitativních, s možností jejich prostorové vizualizace za pomoci kartografických metod v prostředí GIS.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 13.8.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 18. 12. 2023 a 26.1.2024 https://prf.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Termíny přijímaček: 1.8.2024

Obsah přijímaček:
Motivační pohovor. Podrobnosti https://prf.osu.cz/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc. květen 2024, 2. kolo 1. - 12. 8. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. V kombinaci sdruženého programu musí být splněny podmínky pro obě části. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 17.7.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2024, 2. kolo vybrané programy 17. 7. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 553 462 111
Web: http://prf.osu.cz/
E-mail: studium.prf@osu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/

Menza: http://menza.osu.cz/