Matematika - více možností (B0541A170001)

Studijní program: Matematika (B0541A170001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: matematika, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Completus, maior, minor, se zaměřením na vzdělávání. Cílem studia je připravit absolventa schopného samostatně logicky uvažovat, abstrahovat a matematizovat reálné problémy, řešit je matematickými metodami i s využitím počítačové techniky a výsledky správně interpretovat. Připravenost absolventa stojí na třech pilířích, které vyplývají ze skladby studijního plánu: - dobrá matematická průprava v základních matematických disciplínách, - ovládání metod programování a práce s matematickým softwarem, - schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce a přehled o vývojových trendech v širším oboru a souvisejících oblastech přírodních a technických věd. Maior, minor: Studijní program je koncipován jako symetrický model sdruženého studia. To znamená, že Studijní plán umožňuje studentovi získat ucelené znalosti a dovednosti kromě matematiky také z druhého, přidruženého studijního programu, se kterým tento studijní program kombinuje. Téma bakalářské práce si student musí volit z matematiky. Státní závěrečnou zkouškou pak ověřují znalosti a dovednosti z obou částí studia. Minor: Studijní plán maior je doplněn studijním plánem minor patřícím do druhého - přidruženého studijního programu, v tomto případě Matematika. Státní závěrečnou zkouškou pak ověřují znalosti a dovednosti z obou částí studia.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 14.9.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 18. 12. 2023 a 26.1.2024 https://prf.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Bez PZk. Podrobnosti https://prf.osu.cz/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc. květen 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. V kombinaci sdruženého programu musí být splněny podmínky pro obě části. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 15.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 553 462 111
Web: http://prf.osu.cz/
E-mail: studium.prf@osu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/

Menza: http://menza.osu.cz/