Fyzioterapie (B0915P360018)

Studijní program: Fyzioterapie (B0915P360018)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Cíle studia v bakalářském studijním programu fyzioterapie vycházejí z navrhovaného kvalifikační standardu přípravy na výkon zdravotnického povolání fyzioterapeut, který respektuje současnou legislativní normu, především na ustanovení § 24 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 96/2004 Sb.) a ustanovení § 23 vyhlášky č. 39/2005, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů. Cíle týkající se vzdělání a získání profesní kvali?kace k poskytování přímé péče orientované na individuální potřeby pacientů všech věkových skupin, jejich rodin a komunit ve zdraví i nemoci založené na důkazech (Evidence Based Practice dále jen EBP) a dlouhodobé dobré klinické praxi (GPP). Cíle směřující k získání znalosti právních předpisů v oblasti poskytování zdravotních služeb a zdravotní péče v České republice a se zaměřením např. na právo pacienta zvolit si poskytovatele zdravotních služeb oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají jeho zdravotním potřebám, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Cíle vedoucí k získání profesní kvali?kace zdravotnického pracovníka opravňující k výkonu zdravotnického povolání. Cíle vedoucí k dosažení vzdělání ve zdravotnickém oboru jako základní předpoklad k celoživotnímu profesnímu vzdělávání.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 22.10.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26. 1. 2024 https://lf.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Termíny přijímaček: 27.5.2024

Obsah přijímaček:
Obsah písemného testu: biologie, fyzika v rozsahu středoškolského učiva. Talentová zkouška z tělesné výchovy (běh, plavání, shyby). Podrobnosti https://lf.osu.cz/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc., Mgr. písemné zkoušky 27. 5. - 7. 6. 2024, Fyzioterapie, Zdrav. záchranářství termín praktické zkoušky z TV duben 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://lf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

Termín přihlášek: 15.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 15. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
Telefon: 553 461 711
Web: http://lf.osu.cz/
E-mail: lenka.kubinova@osu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/

Menza: http://menza.osu.cz/