Komunitní péče v porodní asistenci (N0913P360003)

Vysoké školy>Ostravská univerzita>Lékařská fakulta>Komunitní péče v porodní asistenci

Studijní program: Komunitní péče v porodní asistenci (N0913P360003)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Magisterský studijní obor Komunitní péče v porodní asistenci umožní absolventům realizovat péči u těhotných žen, žen po porodu v období šestinedělí a fyziologických novorozenců s využitím kritického myšlení, interdisciplinárního a systémového přístupu, profesionální komunikace a terapeutické intervence. Porodní asistentky pracující v komunitě jsou specialistkami na péči a problémy žen v těhotenství, v době porodu, po porodu a jejich dětí. Pečují i o gynekologicky nemocné ženy v komunitě. Komplexní péče porodních asistentek v domácím prostředí v komunitě bezprostředně navazuje na péči nemocniční a jiný zdravotnický pracovník ji nemůže adekvátně zastoupit. Teoretická příprava prohlubuje vědomosti z vědních oborů absolvovaných ve studiu pro získání odborné způsobilosti porodní asistentky a poskytuje nové teoretické vědomosti z oborů potřebných pro vykonávání péče o ženy a novorozence, jejich rodiny a příslušné komunity. Praktická příprava umožňuje zdokonalení stávajících dovedností a schopností. Osvojování si nových intervencí a činností nezbytných pro poskytování péče o ženy s fyziologickým těhotenstvím, v období porodu a po porodu a také péči o fyziologického novorozence, jejich rodiny a příslušné komunity.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 10.12.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26. 1. 2024 https://lf.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc., Mgr. písemné zkoušky 27. 5. - 7. 6. 2024, Fyzioterapie, Zdrav. záchranářství termín praktické zkoušky z TV duben 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 15. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
Telefon: 553 461 711
Web: http://lf.osu.cz/
E-mail: lenka.kubinova@osu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/

Menza: http://menza.osu.cz/