Pedagogika (B0111A300001)

Studijní program: Pedagogika (B0111A300001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Obecné cíle SP Pedagogika podle studijního plánu MAIOR spadají do dvou oblastí: 1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru pedagogika a základní psychologické poznatky tak, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro střední školy. 2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi, zejména pro činnost asistenta učitele, vychovatele, pedagoga volného času nebo pedagoga v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, příp. pro asistentské činnosti při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem studijního programu je tedy poskytnout studentovi příležitost: - především získat odborné znalosti a dovednosti vztahující se k oboru pedagogika (prostřednictvím oborově-vědních disciplín, které tvoří jádro celého SP, a pedagogických disciplín v rámci společného pedagogicko-psychologického základu); - získat základní poznatky o možnostech rozvíjení osobnosti z psychologického hlediska (prostřednictvím psychologických disciplín); - získat obecně-pedagogické znalosti zasazené v širokém kontextu společenskovědních disciplín, sociálně-komunikativní znalosti a dovednosti a především diagnosticko-intervenční kompetence (prostřednictvím pedagogických a psychologických disciplín a zejména prostřednictví praxí); - rozvíjet schopnost studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí mateřské univerzity i v zahraničí (prostřednictvím předmětů zaměřených na cizí jazyky a studijní pobyt/ pracovní stáž v zahraniční instituci). Obecné cíle SP Pedagogika podle studijního plánu MINOR spadají do dvou oblastí: 1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru pedagogika a základní psychologické poznatky tak, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro střední školy. 2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi, zejména pro činnost asistenta učitele, vychovatele, pedagoga volného času nebo pedagoga v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, příp. pro asistentské činnosti při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 30.9.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26.1.2024 https://pdf.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Termíny přijímaček: 6.5.2024

Obsah přijímaček:
Test obecných studijních předpokladů. Podrobnosti https://pdf.osu.cz/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc., Mgr. 6. - 24. 5. 2024, praktická zkouška TVSZNV 19. 4. a 25. - 27. 4. 2024, mezifakultní kombinace květen a červen 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://pdf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

Termín přihlášek: 15.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 15. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
Telefon: 553 462 525
Web: http://pdf.osu.cz/
E-mail: studium.pdf@osu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/

Menza: http://menza.osu.cz/