VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Biologie - více možností (B0511A030003)

Studijní program: Biologie (B0511A030003)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: Přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Maior, minor, se zaměřením na vzdělávání, specializace Experimentální biologie, Systematická biologie a ekologie. Cílem studia je předat posluchačům odborné teoretické vědomosti z jednotlivých kmenových biologických disciplín, a to zejména z problematiky buněčné a molekulární biologie, fyziologie, genetiky, mikrobiologie a evoluční biologie, biodiverzity a fylogeneze organismů, ekologie. Student získá také praktické dovednosti a návyky nezbytné pro práci zejména v laboratoři. Profesní kvalifikace je plně dostatečná k tomu, aby absolvent dokázal pod vedením odborníků využívat základních metod vědeckovýzkumné práce při řešení zadaných úkolů a následně výsledky odborné činnosti interpretovat a prezentovat před laickou a odbornou veřejností. Absolventi studijního plánu maior získá kromě biologie navíc ucelené znalosti a dovednosti i z druhého, přidruženého studijního programu, se kterým se tento studijní program kombinuje a který budou studovat ve formě studijního plánu minor. Absolventi studijního plánu minor získají kromě biologie navíc ucelené znalosti a dovednosti i z druhého, přidruženého studijního programu, se kterým se tento studijní program kombinuje a který budou studovat ve formě studijního plánu maior, a to buď s jeho verzí maior nebo maior se zaměřením na vzdělávání (v případě kombinace se studijním plánem maior se zaměřením na vzdělávání slouží studijní plán minor v rámci programu Biologie k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele, který je na Ostravské univerzitě koncepčně zajištěn pod vzdělávací oblastí Učitelství). Absolventi studijního plánu maior se zaměřením na vzdělávání získají kromě biologie navíc ucelené znalosti a dovednosti i z druhého, přidruženého studijního programu, se kterým se tento studijní program kombinuje a který budou studovat ve formě studijního plánu minor. Studium tak slouží k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele, který je na Ostravské univerzitě koncepčně zajištěn pod vzdělávací oblastí (studijním programem) Učitelství. Specializace Systematická biologie a ekologie: 1) odborné znalosti Absolvent bakalářského studijního programu Biologie, specializace Systematická biologie a ekologie: - prokazuje znalosti klíčových pojmů a principů vztahujících se k molekulární a buněčné stavbě živých organizmů - prokazuje znalosti základních pojmů a zákonitostí genetiky a genomiky - chápe způsob klasifikace živých organizmů na fylogenetickém základě - orientuje se v systému, biodiverzitě a fylogenetickém vývoji živých organizmů (viry, prokaryota, eukaryota a jejich vývojové větve/fáze), zejména prokazuje hlubší znalosti o stavbě těla, fyziologii, ontogenezi, moderní systematice a fylogenezi rostlin a živočichů - prokazuje znalosti klíčových pojmů a principů vztahujících se ke stavbě, fyziologii, ekologii, patogenitě a růstu virů a bakterií - orientuje se ve stavbě, fyziologii, zvláštnostech a molekulární systematice a fylogenezi jednobuněčných a jednoduchých mnohobuněčných eukaryotických organizmů (protist a hub) - prokazuje znalosti klíčových pojmů a principů týkajících se buněčné, tkáňové a orgánové stavby, metabolizmu a výživy, pohybů, řídících mechanizmů rozmnožování, růstu, ontogenetického vývoje, ekologie, systému (biodiverzity) a fylogeneze rostlin - prokazuje znalosti klíčových pojmů a principů týkající se buněčné, tkáňové a orgánové stavby, metabolizmu, imunity, řídících mechanizmů, rozmnožování, růstu, ontogenetického vývoje, ekologie, systému (biodiverzity) a fylogeneze živočichů - orientuje se ve tkáňové a orgánové stavbě lidského těla, jeho fyziologii a ontogenetickém vývoji, v základních otázkách fylogenetického vývoje člověka a jeho předků a aplikacích teoretických poznatků biologie člověka na poli biologické antropologie - rozumí vztahům mezi organizmy, vzájemné propojenosti živé a neživé přírody a interakcím ovlivňujícím výskyt a hojnost organizmů na Zemi - orientuje se v teoretických otázkách týkajících se ekologie a ochrany přírody a krajiny - chápe základní principy evoluce a evolučního vývoje organizmů - prokazuje znalosti nezbytné pro navazující magisterské studium v programu Biologie či příbuzném programu 2) odborné dovednosti Absolvent bakalářského studijního programu Biologie, specializace Systematická biologie a ekologie: - umí pracovat se základním laboratorním vybavením a dodržovat bezpečnostní předpisy práce - umí vyhledávat a analyzovat, popř. interpretovat získané informace a data - umí aplikovat získané teoretické znalosti ze základních biologických disciplín i při řešení praktických úkolů - dokáže pod vedením odborníků provádět základní výzkum v terénu i laboratoři a aplikovat moderní výzkumné metody (instrumentální i experimentální) - umí formulovat výzkumné hypotézy a závěry své odborné práce. Specializace Experimentální biologie: 1) odborné znalosti Absolvent bakalářského studijního programu Biologie, specializace Experimentální biologie: - prokazuje znalosti klíčových pojmů a principů vztahujících se k molekulární a buněčné stavbě živých organizmů - prokazuje znalosti základních pojmů a zákonitostí genetiky a genomiky - orientuje se v systému, biodiverzitě a fylogenetickém vývoji živých organizmů (viry, prokaryota, eukaryota a jejich vývojové větve/fáze) - prokazuje znalosti klíčových pojmů a principů vztahujících se ke stavbě, fyziologii, ekologii, patogenitě a růstu virů a bakterií - orientuje se ve stavbě, fyziologii, zvláštnostech a molekulární systematice a fylogenezi jednobuněčných a jednoduchých mnohobuněčných eukaryotických organizmů (protist a hub) - prokazuje znalosti klíčových pojmů a principů týkajících se buněčné, tkáňové a orgánové stavby, metabolizmu a výživy, pohybů, řídících mechanizmů rozmnožování, růstu, ontogenetického vývoje, ekologie, systému (biodiverzity) a fylogeneze rostlin - prokazuje znalosti klíčových pojmů a principů týkající se buněčné, tkáňové a orgánové stavby, metabolizmu, imunity, řídících mechanizmů, rozmnožování, růstu, ontogenetického vývoje, ekologie, systému (biodiverzity) a fylogeneze živočichů - orientuje se ve tkáňové a orgánové stavbě lidského těla, jeho fyziologii a ontogenetickém vývoji - prokazuje znalost podstaty a principů základních metod používaných v molekulárně biologických, mikrobiologických, toxikologických a ekofyziologických laboratořích a provozech - prokazuje znalosti hlubšího teoretického základu v procesech přenosu genetické informace, buněčných regulací a procesech probíhajících na biomembránách - orientuje se v základních pojmech používaných v toxikologii a ekotoxikologii - rozumí vztahům mezi organizmy, vzájemné propojenosti živé a neživé přírody a interakcím ovlivňujícím výskyt a hojnost organizmů na Zemi - chápe základní principy evoluce a evolučního vývoje organizmů - prokazuje znalosti nezbytné pro navazující magisterské studium v programu Biologie či příbuzném programu 2) odborné dovednosti Absolvent bakalářského studijního programu Biologie, specializace Experimentální biologie: - umí pracovat se základním laboratorním vybavením a dodržovat bezpečnostní předpisy práce - umí vyhledávat a analyzovat, popř. interpretovat získané informace a data - umí aplikovat získané teoretické znalosti ze základních biologických disciplín i při řešení praktických úkolů - umí používat přístrojové vybavení používané v molekulárně biologických, mikrobiologických, toxikologických a ekofyziologických laboratořích a provozech (spektrofotometry, centrifugy, termocyklery, mikroskopy, mikropipety apod.) - umí kultivovat základní typy mikroorganismů a chovat toxikologické modelové organismy - umí izolovat a charakterizovat buněčné organely a provádět s nimi základní operace - umí izolovat a charakterizovat biomakromolekuly a provádět s nimi základní operace - umí formulovat výzkumné hypotézy a závěry své odborné práce

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 17.8.2028


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. a 1. - 6. 3. 2021 https://prf.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/ , https://studujostravskou.osu.cz/

Obsah přijímaček:
Bez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru. Podrobnosti https://prf.osu.cz/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc. změna 16. 6. 2021 (Chemie). U ostatních programů PZ prominuta. V kombinaci sdruženého programu musí být splněny podmínky pro obě části. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2021, 2. kolo vybrané programy 15. 7. 2021. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
BiologiePřírodovědecká fakultaOstravská univerzitaPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 597 092 109
Web: http://prf.osu.cz/
E-mail: sarka.svabkova@osu.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/

Menza: http://menza.osu.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit