Psychologie (B0313A230005)

Studijní program: Psychologie (B0313A230005)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: psychologie, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Bakalářský studijní program Psychologie umožňuje absolventům získat první stupeň vysokoškolské psychologické kvalifikace. Tento studijní program je realizován jako jednooborové studium v prezenční formě. Standardní délka studia je 3 roky, úspěšným zakončením studia absolvent získá titul bakalář, Bc. V průběhu studia studenti absolvují povinné předměty a dále si vybírají z předmětů povinně volitelných a výběrových. Studium je zaměřeno teoreticko-prakticky. Odborné znalosti a dovednosti studenti získají absolvováním základních teoretických a aplikovaných psychologických disciplín a vybraných příbuzných věd. Součástí studia jsou rovněž převážně prakticky zaměřené předměty, např. předměty zahrnující praxe v sociální péči a ve zdravotnických zařízeních, exkurze a stáže v psychologických zařízeních či předměty vedoucí k získání dovedností pro přípravu a realizaci psychologického výzkumu. V rámci většiny vyučovaných předmětů jsou utvářeny osobnostní, sociální a studijní kompetence studentů, jako jsou komunikační a prezentační dovednosti, tvořivé, logické a kritické myšlení, schopnost analyzovat a řešit problémy a učit se. AV Během studia si studenti postupně osvojují základní znalosti a dovednosti v oblasti teoretické, diagnostické, intervenční a výzkumné práce v psychologii, které spolu s obecnými osobnostními způsobilostmi tvoří integrovaný celek psychologických kompetencí, a to v souladu s moderním evropským standardem vzdělávání v oboru psychologie daným Evropským certifikátem z psychologie Europsy.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.10.2023

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26. 1. 2024 https://ff.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Termíny přijímaček: 3.6.2024

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který prověřuje znalosti z psychologie a biologie člověka (včetně latinské terminologie) a ze společenskovědního a humanitního základu (sociologie, filozofie, politologie, historie, ekonomie). Test obsahuje také matematické úlohy, ve kterých uchazeči/uchazečky prokazují schopnosti logického uvažování. Podrobnosti https://ff.osu.cz/studijniobory/

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 7. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://ff.osu.cz/uchazec/

Ukázka přijímacích testů: https://ff.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

Termín přihlášek: 15.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://ff.osu.cz/uchazec/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
Telefon: 553 461 808
Web: http://ff.osu.cz/
E-mail: rostislav.cerny@osu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/

Menza: http://menza.osu.cz/