Politická a kulturní geografie (B0532A330031)

Studijní program: Politická a kulturní geografie (B0532A330031)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní humanitní, ostatní přírodovědné, humanitní a společenské obory, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program je primárně složen ze dvou dílčích geografických disciplín, které jsou velmi úzce propojeny a navzájem se vhodně doplňují. Politická geografie se zabývá prostorovými aspekty politiky, jejími aktéry a nástroji. Kulturní geografie se zaměřuje na jazykovou a náboženskou strukturu regionů, spolu s formováním regionální a národní identity obyvatelstva. A protože politické chování člověka je do značné míry podmíněno jeho etnickým původem, kulturou, vnímáním a vztahem k ostatním kulturám, je pro nás důležité, aby se studenti měli možnost seznámit s procesy a jevy, jež se udály ve světě v minulosti. Na základě jejich znalosti pak mohou lépe porozumět aktuálnímu politickému i společenskému dění.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 14.7.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 18. 12. 2023 a 26.1.2024 https://prf.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Motivační pohovor. Podrobnosti https://prf.osu.cz/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc. květen 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. V kombinaci sdruženého programu musí být splněny podmínky pro obě části. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 553 462 111
Web: http://prf.osu.cz/
E-mail: studium.prf@osu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/

Menza: http://menza.osu.cz/