Sociální práce (B0923A240005)

Studijní program: Sociální práce (B0923A240005)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Bakalářské studium sociální práce na Ostravské univerzitě Vám nabídne studium teoretické a zároveň praktické disciplíny, která podporuje sociální změny, rozvoj a sociální soudržnost. Staví na zásadách sociální spravedlnosti, lidských práv, kolektivní odpovědnosti a respektování rozmanitosti. Studující se učí pracovat s jednotlivci, rodinami, skupinami i komunitami. Tříletý bakalářský program sociální práce připravuje studenty a studentky na vstup do praxe sociální práce i na dvouleté navazující magisterské studium sociální práce, které se vyučuje ve dvou specializacích (Sociální práce s rodinou a Rozvoj a řízení v sociální práci).Sociální práce je interdisciplinární obor. Sociální pracovníci a pracovnice spolupracují s dalšími profesemi např. z oblasti psychologie, práva nebo zdravotnictví. Vykonávají svou práci v široké škále prostředí, jenž zahrnují úřady, nemocnice, domovy, školy, věznice, poradny nebo pracují přímo v terénu. Sociální pracovníci a pracovnice poskytují služby, které mohou zlepšit kvalitu života lidí, zaměřují se přitom na práci s nejrůznějšími cílovými skupinami, jako jsou například lidé se zdravotním handicapem, duševním onemocněním, senioři, lidé bez domova, lidé se závislostí na návykových látkách, nízkopříjmové rodiny s dětmi, etnické menšiny apod. Fakulta sociálních studií udržuje dlouholetou spolupráci s desítkami odborných pracovišť nejen v regionu, ale také v rámci celé ČR a v zahraničí. Tato spolupráce má formu výkonu odborných praxí studujících na pracovištích, spolupráce s organizacemi na výzkumných projektech a dalších činnostech, jako je účast na konferencích nebo workshopech a zapojení odbornic a odborníků z praxe do výukového procesu. Fakulta spolupracuje s více než padesáti univerzitami po celém světě (např. ve Finsku, Rakousku, Polsku, Velké Británii, Itálii, Francii nebo Německu). Na Fakultě sociálních studií působí také ojedinělý „sbor uživatelů“ – konzultantek a konzultantů z praxe, současných i bývalých klientek a klientů, kteří se podílejí na výuce svým jedinečným příběhem a zkušeností s využíváním sociálních služeb. Pro aktivní studující se otevírá celá řada zajímavých aktivit. Působí zde například otevřený studentský kolektiv Zebra, který různými akcemi přibližuje lidem sociální práci v praxi, organizuje odborné diskuse, interaktivní workshopy, besedy, benefiční akce a během zkouškového období pořádá svépomocná studijní fóra.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 30.9.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26. 1. 2024 https://fss.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Písemný znalostní test realizovaný na PC: Obsah testu je odvozen z platných standardů středoškolské výuky v oblasti základů společenských věd a ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Uchazeč/ka může získat maximálně 60 bodů. Hranice pro „vyhověl/a–nevyhověl/a u přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů. Přijímací zkouška nemůže být prominuta. Podrobnosti https://fss.osu.cz/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc. 23. - 24. 5. 2024, ZSP bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://fss.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2024, prodlouženo do 30. 4. 2024, program ZSP do 31. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
Telefon: 553 463 208
Web: http://fss.osu.cz/
E-mail: scarlet.mankova@osu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/