Pediatrické ošetřovatelství (B0913P360022)

Studijní program: Pediatrické ošetřovatelství (B0913P360022)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Zamýšlíte pomáhat dětem ve zdraví a nemoci? Chcete umět utěšit děti před operací či po aplikaci injekce, poskytovat rady a pomoc v oblasti hygieny, kojení, výživy, zajišťování plánu očkování, preventivních prohlídek a dispenzární péči? Chcete provádět první ošetření novorozence, edukovat matky v péči o novorozence, rádi byste uměli posoudit psychomotorický vývoj dítěte a jeho potřeby a především být schopni provádět odborné ošetřovatelské výkony u dětí všech věkových kategorií? Absolvováním studijního programu Pediatrické ošetřovatelství získáte profesní kvalifikaci, která umožňuje výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Jako dětská sestra se stanete nepostradatelným členem zdravotnického týmu pečujícího o děti. Jako jediný nelékařský zdravotnický pracovník můžete u dětí všech věkových kategorií realizovat některé odborné výkony bez odborného dohledu (všeobecné sestry mohou vykonávat některé výkony pouze u dětí od 3 nebo od 10 let). Během studia si odborné dovednosti vyzkoušíte v odborných učebnách nebo v unikátním novém simulačním centru cvičné nemocnice.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 30.10.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26. 1. 2024 https://lf.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Termíny přijímaček: 27.5.2024

Obsah přijímaček:
Obsah písemného testu: biologie v rozsahu středoškolského učiva, společenskovědní test v rozsahu všeobecných znalostí. Podrobnosti https://lf.osu.cz/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc., Mgr. písemné zkoušky 27. 5. - 7. 6. 2024, Fyzioterapie, Zdrav. záchranářství termín praktické zkoušky z TV duben 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://lf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

Termín přihlášek: 15.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 15. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
Telefon: 553 461 711
Web: http://lf.osu.cz/
E-mail: lenka.kubinova@osu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/

Menza: http://menza.osu.cz/