Porodní asistence (B0913P360024)

Studijní program: Porodní asistence (B0913P360024)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Narození je složitý, ale zároveň přirozený proces. Toužíte být ve své profesi přímým svědkem tohoto zázraku? Pak vás určitě zaujme obor Porodní asistentka. Porodní asistentka je osoba se zdravotnickým vzděláním, která se specializuje na péči o ženu v průběhu fyziologického těhotenství, porodu a šestinedělí. Zároveň do její kompetence patří péče o fyziologického novorozence. Tato práce zahrnuje předporodní přípravu a přípravu k rodičovství. Dále je rozšířena i do oblasti zdraví žen, sexuálního nebo reproduktivního zdraví a péči o dítě. Svou profesi vykonává v domácího prostředí, v ambulantních zdravotnických zařízeních a v nemocnicích.Součástí studia tohoto oboru je také praktická výuka a praxe vedena na vysoce specializovaných pracovištích. Při praxi si vyzkoušíte práci na různých odděleních (rizikové těhotenství, porodní sál, oddělení šestinedělí, oddělení fyziologických novorozenců a na gynekologickém oddělení) a ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních. Praxe je řízena mentorkami – porodními asistentkami s dlouholetou praxí. Studium oboru Porodní asistentka pro mne představuje nejvyšší stupeň lidskosti a humanity. Zároveň mi umožňuje rozvoj, jak v profesním, tak i v osobním životě. Je ro nejkrásnější obor, který pomáhá zrodu nového života a u kterého porodní asistentka má příležitost být jeho součástí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 2.12.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26. 1. 2024 https://lf.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Termíny přijímaček: 27.5.2024

Obsah přijímaček:
Obsah písemného testu: biologie v rozsahu středoškolského učiva, společenskovědní test. Podrobnosti https://lf.osu.cz/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc., Mgr. písemné zkoušky 27. 5. - 7. 6. 2024, Fyzioterapie, Zdrav. záchranářství termín praktické zkoušky z TV duben 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://lf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

Termín přihlášek: 15.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 15. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
Telefon: 553 461 711
Web: http://lf.osu.cz/
E-mail: lenka.kubinova@osu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/

Menza: http://menza.osu.cz/