Literární věda - teorie a dějiny národních literatur (P0232D090011)

Vysoké školy>Ostravská univerzita>Filozofická fakulta>Literární věda - teorie a dějiny národních literatur

Studijní program: Literární věda - teorie a dějiny národních literatur (P0232D090011)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: jazyky, ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Cílem doktorského studia je rozvinout u studentů předpoklady pro budoucí vědeckou činnost na profesionální úrovni, která umožňuje samostatné bádání. Cílem je rovněž prohloubit mezioborové vztahy, vytvořit mezinárodní kontakty a v souvislosti s nimi umožnit studentům získat širší vhled do problematiky, rozvinout znalosti národní literatury (v souvislosti se zvoleným tématem), resp. schopnost vnímat literárněvědné problémy alespoň ve dvou národních kontextech. Svůj disertační projekt student zaměřuje obvykle na témata ze dvou či více národních literatur (např. české a polské, české a německé, české a slovenské, slovenské a polské apod.). Studium rozšiřuje a prohlubuje znalosti, odborné dovednosti a způsobilosti získané a ověřené v magisterském studiu bohemistiky nebo příbuzných filologických oborů (polonistika, slovakistika, germanistika aj.). Studiem se rozšiřují a prohlubují zvláště znalosti metodologie literární vědy a literární komparatistiky, podle zaměření disertační práce pak student výběrově rozvíjí své znalosti v textologii, literární genologii, sociologii literatury či v literární regionalistice. Vedle odborných znalostí klade studijní program u absolventů důraz na rozvinutí schopností samostatně vyhledávat a studovat odbornou literaturu v češtině i v cizích jazycích, písemně zpracovat a publikovat vědeckou práci, veřejně, zvláště na odborných fórech, kultivovaným slovním projevem prezentovat a obhajovat své názory. U studentů se rozvíjí schopnost pracovat ve vědeckých týmech. Charakter programu úzce koresponduje s vědeckými aktivitami Katedry české literatury a literární vědy a Centra regionálních studií FF OU.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 30.9.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26. 1. 2024 https://ff.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 7. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://ff.osu.cz/uchazec/

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://ff.osu.cz/uchazec/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
Telefon: 553 461 808
Web: http://ff.osu.cz/
E-mail: rostislav.cerny@osu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/

Menza: http://menza.osu.cz/