Aplikované nanotechnologie (B0533A110020)

Studijní program: Aplikované nanotechnologie (B0533A110020)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní technické, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oborech fyziky, matematiky a chemie, adekvátní znalosti a dovednosti v oborech souvisejících s nanotechnologiemi (aplikovaná fyzika, nanotechnologie, nanobiotechnologie a bioanalytika) a v oboru diagnostiky a charakterizace materiálů, a to na úrovni požadované u absolventů bakalářského stupně studia. Absolvent je schopen vykonávat samostatně odbornou laboratorní práci, provádět přípravu materiálů, jejich charakterizaci a pod vedením provádět náročné laboratorní experimenty. Je obeznámen s moderními metodami používanými v přípravě i diagnostice nanomateriálů a je schopen je aplikovat v praxi, je způsobilý ovládat současné technické prostředky (zařízení na přípravu materiálů, diagnostická zařízení, výpočetní techniku a prostředky ICT). Může se uplatnit jako vysokoškolsky kvalifikovaný pracovník ve firmách a na pracovištích zabývajícími se nanotechnologiemi, tj. například jako specialista pro diagnostiku, odborný firemní konzultant, obchodní reprezentant v oblasti pokročilých nanotechnologií atd.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 19.11.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. Biologie/BPVZ/G 17. - 21. 6. 2024, 2. kolo 2. - 6. 9. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 16.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 16. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 475 286 673
Web: http://prf.ujep.cz
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/