Učitelství pro střední školy - více specializací (N0114A300030)

Vysoké školy>Ostravská univerzita>Filozofická fakulta>Učitelství pro střední školy - více specializací

Studijní program: Učitelství pro střední školy (N0114A300030)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , ostatní humanitní, humanitní a společenské obory, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Student si volí dvě z následující nabídky 22 specializací: Anglický jazyk, Biologie, Český jazyk, Dějepis, Dějiny výtvarné kultury, Fyzika, Francouzský jazyk, Geografie, Hudební výchova, Chemie, Informatika, Matematika, Německý jazyk, Polský jazyk, Pedagogika, Psychologie, Ruský jazyk, Sbormistrovství, Španělský jazyk, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Základy společenských věd. Cílem studijního programu Učitelství pro střední školy na OU je připravit kvalifikované učitele pro výuku na středních školách. Zároveň dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících je absolvent tohoto programu způsobilý k výkonu profese učitele také pro 2. st. základních škol. Koncepce je jednotná napříč třemi fakultami připravujícími učitele středních škol - pedagogickou, filozofickou a přírodovědeckou. V rámci studijního programu si student volí vždy dvě specializace, s výjimkou jednooborová specializace Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ. Těžiště kurikula je v pedagogických a psychologických disciplínách, oborových didaktikách a praxi. Pedagogické a psychologické předměty jsou koncipovány tak, aby umožnily studentům proniknout do hloubky v jednotlivých disciplínách a zároveň vytvářely vzájemné vazby. Značný prostor je věnován profesním praxím. Zároveň se prohlubuje oborově-vědní základ získaný v předcházejícím studiu. Společná část SP zahrnuje: - pedagogicko-psychologické předměty, - oborové didaktiky, - reflektované praxe, - předměty vedoucí ke zpracování diplomové práce. Specializace zahrnují: - oborově-vědní předměty, - oborově-didaktické předměty.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 30.9.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26. 1. 2024 https://ff.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 7. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://ff.osu.cz/uchazec/

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://ff.osu.cz/uchazec/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
Telefon: 553 461 808
Web: http://ff.osu.cz/
E-mail: rostislav.cerny@osu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/

Menza: http://menza.osu.cz/