VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Intermediální umění - více specializací (B0211A310001)

Studijní program: Intermediální umění (B0211A310001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: Umělecké

Náplň programu/oboru:
Specializace Animovaná tvorba, Fotografie, Knižní design, Koncept - objekt - instalace, Video - multimédia - performance. Specializace Animovaná tvorba: Cílem studia je připravit tvůrčí osobnost s předpoklady jak pro samostatnou práci, tak pro práci v kolektivu v oblasti volného umění, animace, grafického designu, digitálních médií, designu klasických i interaktivních digitálních formátů s využitím nejnovějších technologií i tradičních řemeslných a analogových postupů. Cílem bakalářské specializace Animovaná tvorba je zaměření na teoretickou a intelektuální přípravu a praktické zvládnutí disciplín oblasti motion design, od kresby a malby po digitální zpracování obrazu (resp. kresba, malba, fotografie, techniky filmu a videa, videoart, interaktivní digitální kniha, komiks, video, světelná projekce, videomapping, práce se zvukem, klasická i digitální animace a intermediální prolínání těchto disciplín) a jejich využití v jedinečné kombinaci s maximálním využitím individuálního talentu každého studenta. Studenti si mají osvojit produkční a manažerskou přípravu projektu, schopnost samostatné tvůrčí práce s informacemi, schopnost analyzovat, dramaturgicky i scenáristicky, zpracovat téma a dovést je nejvhodnější cestou k realizaci. Cílem je i schopnost důkladné a věrohodné analýzy vlastní tvorby. Specializace Fotografie: Cílem je svobodná tvůrčí osobnost s odborným i všeobecným přehledem a multikulturním povědomím, se schopností orientace na současné umělecké scéně a dovedností jednotlivé události zasadit do širšího sociokulturního kontextu. Cílem je schopnost pracovat se současnými technologiemi, pracovními postupy a materiály, které se ve fotografii používají, schopnost se dále učit a využívat technologické i teoretické podněty z vlastního oboru i z oborů jiných. Cílem je porozumění vizuální i etické stránce mediální komunikace, získání obrazové gramotnosti, umožňující zodpovědné rozhodování a nakládání s obrazem. Cílem je profesionální zvládnutí celého pracovně tvůrčího procesu, vzniku technických obrazů libovolnou cestou a na libovolném typu přístroje a z toho plynoucí svobodná práce s obrazem v analogovém, digitálním i ve virtuálním světě. Cílem je schopnost samostatné práce a inovativní práce, schopnost spolupracovat a odborně komunikovat v kolektivu v průběhu celého pracovně tvůrčího procesu v oblasti volného i užitého umění, schopnost vytvořit původní autorské dílo a prezentovat jej odpovídajícím způsobem. Specializace Knižní design: Cílem je schopnost samostatného, koncepčního myšlení a tvůrčí práce studenta, stavící na znalosti praktických dovedností, řemeslných postupů i na znalosti pravidel typografie. Absolvent má umět své znalosti a dovednosti svobodně využívat při své práci, ve všech možných zadáních oboru. Cílem studia je připravit tvůrčí osobnost s předpoklady nejen pro samostatnou tvůrčí práci, ale i pro práci týmovou v oblasti volného i užitého umění. Osobnost, ovládající jak tvorbu tradičních knižních médií, tak současně i médií digitálních. Osobnost, využívající možnosti vzniku díla v klasických i interaktivních digitálních formátech s použitím nejnovějších technologií i tradičních řemeslných postupů. Specializace Koncept - objekt - instalace. Cílem je vychovat vědomého a praktikujícího umělce, kriticky pracujícího nositele oborového talentu. Profesního obhájce sféry umění před laickým nevědomím, autora schopného invenčního řešení úkolů, schopného formálně i obsahově vícevrstevnaté komunikace, vedeného k samostatnosti a odpovědnosti nejen ve vztahu k vlastní tvorbě, ale i k vlastnímu jednání. Cílem je absolvent, jež dovede různá umělecká média kombinovat a propojovat a umí pracovat komplexně a inovativně, je si vědom jednoty obsahu a formy uměleckého díla a dokáže budovat a rozvíjet vlastní výtvarný názor a své specifické výrazové prostředky. Cílem je dát studentům vynikající umělecké vzdělání a odbornou oborovou průpravu, čímž se rozumí v podstatě formálně neomezený umělecký projev s důrazem na intermedialitu, tedy schopnost poradit si technicky i technologicky při volbě jakéhokoli média, samozřejmě s ohledem na vlastní schopnosti a jejich další možný rozvoj. Cílem je formování jedinečné tvůrčí osobnosti, s respektem ke svobodnému projevu, osobnosti angažovaně a kriticky rozvíjet nejen svou vlastní uměleckou osobnost, ale i svými aktivitami působit na své okolí. Absolvent je citlivý k jakýmkoliv technokratickým a environmentálním pochybením. Specializace Video - multimédia - performance: Cílem studia je, aby na základě oborových znalostí i znalostí z jiných disciplín absolvent dokázal formulovat ideu vlastního uměleckého díla a správně ji vyjádřil odpovídajícím médiem. Cílem je pěstovat schopnost vytvářet vlastní postupy a metody své autorské práce na základě rozboru vztahů formy a obsahu konkrétního uměleckého díla, či projektu. Cílem je na základě kritické znalosti dějin oboru vytvořit schopnost reflektovat díla jiných tvůrců a tvůrčím způsobem případně využívat jejich citací a reflexí při vzniku nového artefaktu. Cílem je i vytváření návyku a potřeby samostatné tvůrčí práce a sebereflexe. Osvojení řemeslných a uměleckých postupů klasických médií i současných postupů a technologií, jež se v umění používají. Je třeba naučit studenty pracovat napříč médii, generovat jejich průniky a využívat jejich interakci i s mimouměleckým prostředím a implementovat do těchto průniků i nové poznatky vědy a techniky, včetně nových technologií a materiálů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 23.3.2029


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně https://fu.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Termíny přijímaček: 11.4.2023

Obsah přijímaček:
1. kolo domácí práce uchazečů, 2. kolo trvá 3 dny - talentová zkouška dle specializace, ústní zkouška - rozprava nad domácími pracemi, pohovor zaměřený na všeobecný rozhled, týkající se dějin umění a výtvarného umění. Podrobnosti https://fu.osu.cz/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc. výtvarná zaměření domácí práce do 15. 3. 2023, talentové zkoušky 11. - 13. 4. 2023, hudební zaměření duben 2023. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2023. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Intermediální uměníFakulta uměníOstravská univerzitaPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Fakulta umění
Telefon: 553 462 980
Web: http://fu.osu.cz/
E-mail: katarina.benkova@osu.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/

Menza: http://menza.osu.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit