Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (B0114A300075)

Studijní program: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (B0114A300075)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , ostatní přírodovědné, pedagogické a sportovní obory, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Hlavním cílem bakalářského (Bc.) studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství přírodopisu především pro navazující Mgr. specializaci studia učitelství. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ, příp. i na SŠ. Dalším cílem tříletého bakalářského studijního oboru Přírodopis se zaměřením na vzdělávání je připravit absolventy na pracovní uplatnění ve vědecko-výzkumných laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, a to ve vědeckých institucích nebo v laboratořích zdravotnických zařízení. Absolvent je schopen po absolvování tohoto oboru pracovat v laboratořích molekulární biologie, v mikrobiologických laboratořích nebo v biochemických laboratořích, případně provádět základní geologické výzkumy v terénu. Absolventi najdou také uplatnění v oblasti státní správy v oblasti životního prostředí (referáty životního prostředí centrálních, krajských a místních institucí, v České inspekci životního prostředí, apod.) Další možností je uplatnění v botanických zahradách, v muzeích nebo v zoologických zahradách. Absolventi dokážou prezentovat a popularizovat přírodopis, orientují se v informačních systémech a mají základní přehled o vzdělávacím systému v ČR i v zahraničí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: fakultní 6. 2. 2024 http://www.fp.tul.cz/uchazec/den-otevrenych-dveri

Termíny přijímaček: 3.6.2024

Obsah přijímaček:
Písemný test obecných studijních předpokladů. Podrobnosti http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni

Termín přihlášek: 30.4.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. do 30. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Telefon: 485 352 866
Web: http://www.fp.tul.cz
E-mail: miroslava.kretschmerova@tul.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců: 18 000 Kč. Podrobnosti https://www.tul.cz/studenti/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://koleje.tul.cz/

Menza: http://koleje.tul.cz/