Historie (N0222A120026)

Studijní program: Historie (N0222A120026)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Absolvent je vzdělán v oblasti světových i českých dějin, dějin myšlení, vzdělanosti a kultury, a to od středověku do současnosti. Získá též dostatečné metodologické znalosti v oblasti výzkumné práce. Absolvent najde uplat¬nění v odborných vědeckých pracovištích, v institucích kulturní a státní správy, samosprávě, ve sdělovacích prostředcích, muzeích, galeriích, archivech apod.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 14.11.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: fakultní 6. 2. 2024 http://www.fp.tul.cz/uchazec/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 14. 6. 2024, Mgr. UP1SZŠ 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. do 30. 4. 2024, nově akreditovaný program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 31. 5. 2024. U Bc. programů ČJZV, TVZV, ČFP, M budou podmínky vyhlášeny po udělení akreditace. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Telefon: 485 352 866
Web: http://www.fp.tul.cz
E-mail: miroslava.kretschmerova@tul.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců: 18 000 Kč. Podrobnosti https://www.tul.cz/studenti/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://koleje.tul.cz/

Menza: http://koleje.tul.cz/