Antropologie (N0511A030002)

Studijní program: Antropologie (N0511A030002)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Máte zájem rozvíjet své antropologické vzdělání? Zkuste s námi vaše znalosti z lidské biologie a kultury rozšířit a zakotvit je v širším srovnávacím kontextu. Získáte představu o lidské přirozenosti a místu člověka mezi ostatními primáty. Dozvíte se, jak rozmanité jsou různé biologické a etnické skupiny a jaké jsou příčiny jejich podobností a rozdílů v ekologických podmínkách a kulturních procesech. Zjistíte, jak fungují biologické základy našeho druhu na úrovni velkých lidských skupin a v dlouhých časových rámcích. Získáte tak komplexní teoretický pohled demografický, ekologický a evoluční, který vám umožní fundovaně teoreticky uvažovat a formulovat vlastní výzkumné otázky, které budete zkoumat ve své magisterské diplomové práci. Proto se také v praktických předmětech naučíte používat moderní morfometrické metody a seznámíte se s mnoha dalšími specializovanými antropologickými aplikacemi, jako je ergonomie a forenzní antropologie. V případě, že budete mít zájem, může být vaše diplomová práce součástí aktuálně probíhajících výzkumných projektů Ústavu antropologie, zkoumajících například vývoj a růst dětí nebo život lidí ve středověku na základě studia kosterních pohřebišť.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 27. a 30. 1. 2024 https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/jak-se-prihlasit

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, oborové testy u vybraných programů 20. 4. 2024, 2. kolo TSP/oborový test/pohovor 23. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024, 2. kolo vybrané programy 28. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 549 493 577
Web: http://www.sci.muni.cz/
E-mail: studijni@sci.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/