Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování (B0531A130002)

Vysoká škola>Masarykova univerzita>Přírodovědecká fakulta>Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Studijní program: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování (B0531A130002)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: umělecké obory, chemie

Náplň programu/oboru:
Zajímáte se o historické předměty? Baví vás chemie a historie? Chcete se stát odborníkem na historicky používané přírodní i syntetické materiály? Pak je studium Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování určeno právě pro vás. Po absolvování studia získáte přehled v základních disciplínách chemie – anorganické, organické, analytické a fyzikální. Současně získáte informace o materiálech, metodikách a postupech, které se používají v oblasti péče o předměty kulturního dědictví. Jedná se o předměty vyrobené z vybraných anorganických materiálů, jako jsou kovy, kámen, keramika nebo sklo. Dále pak materiálů organických, mezi které řadíme například textil, kůži a useň nebo papír. A nakonec i polymerních, jako je třeba dřevo. Získáte také vědomosti z oblasti muzeologie a dějin umění a naučíte se být součástí konzervátorsko-restaurátorského týmu. Dokážete realizovat i vyhodnotit restaurátorský výzkum. To znamená provést nebo navrhnout vhodný postup materiálového průzkumu, stanovit poškození materiálů předmětů, navrhnout vhodné postupy a materiály pro jejich konzervování-restaurování, provést vlastní zásah a vést odpovídající dokumentaci.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.8.2026

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 27. a 30. 1. 2024 https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/jak-se-prihlasit

Termíny přijímaček: 23.8.2024

Obsah přijímaček:
a) Test studijních předpokladů nebo b) Odborný test z chemie nebo c) Test studijních předpokladů a odborný test z chemie Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium

Pozn. k přijímačkám: Bc TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, oborové testy u vybraných programů 20. 4. 2024, 2. kolo TSP/oborový test/pohovor 23. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: http://www.muni.cz/admission/tsp

Termín přihlášek: 28.7.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024, 2. kolo vybrané programy 28. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 549 493 577
Web: http://www.sci.muni.cz/
E-mail: studijni@sci.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/