Fyzická geografie (N0532A330004)

Studijní program: Fyzická geografie (N0532A330004)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní přírodovědné, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Rozumět tomu, co se dnes děje s přírodním prostředím krajiny se počítá. Média nám každodenně přinášejí zprávy o tématech, jako jsou změny klimatu, přírodní ohrožení povodněmi či sesuvy, degradace půdy nebo změny ekosystémů zavlečenými druhy rostlin a živočichů. Studium fyzické geografie vám pomůže rozumět souvislostem těchto jevů v krajině a jejich dopadům na lidskou společnost. Svoje vědomosti o přírodních složkách krajiny, jejich proměnách v čase a interakcích s aktivitami člověka postavíte na pevné základy. Studium přináší komplexní pohled na souvislosti mezi složkami přírodního prostředí krajiny, současně se však budete profilovat v některé z disciplín fyzické geografie (klimatologie, hydrologie, geomorfologie, pedogeografie, biogeografie). V průběhu studia dostanete příležitost zapojit se do výzkumných projektů týkajících se například změn klimatu, hydrometeorologických extrémů, vlivu člověka na říční systémy, modelování rostlinných invazí či studia polární oázy v okolí stanice J. G. Mendela v Antarktidě. Se znalostmi a dovednostmi z fyzické geografie najdete uplatnění v týmech zaměřených na environmentální a krajinnou problematiku jak v soukromém sektoru, tak ve státních službách.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 27. a 30. 1. 2024 https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/jak-se-prihlasit

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, oborové testy u vybraných programů 20. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 549 493 577
Web: http://www.sci.muni.cz/
E-mail: studijni@sci.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/