Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání (B0114A300020)

Vysoká škola>Masarykova univerzita>Přírodovědecká fakulta>Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání (B0114A300020)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Chcete se stát učitelem zeměpisu? Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity získáte všechny potřebné znalosti a pedagogickou praxi. Tento studijní program doporučujeme všem, kteří chtějí získat teoretické znalosti i praktické dovednosti z oboru geografie a kartografie, které jim umožní pokračovat v navazujícím magisterském studiu a získat tak kvalifikaci učitele zeměpisu na střední škole. Připravte se na to, že zeměpis už neučíme memorováním tlustých knih a všech názvů na mapách. Daleko víc nás zajímají přírodní jevy a procesy, které se v krajině odehrávají. Často do tohoto koloběhu vstupuje člověk, a proto také zkoumáme vliv lidské společnosti na současnou krajinu nebo prostorové vazby a změny v krajině. Neobejdeme se přitom bez nejmodernějších měřících přístrojů a informačních technologií. V průběhu studia poznáte hloubku a šíři geografie jako vědní disciplíny a osvojíte si široké znalosti a dovednosti z fyzické a humánní geografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 24.9.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 27. a 30. 1. 2024 https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/jak-se-prihlasit

Obsah přijímaček:
TSP. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium

Pozn. k přijímačkám: Bc TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, oborové testy u vybraných programů 20. 4. 2024, 2. kolo TSP/oborový test/pohovor 23. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: http://www.muni.cz/admission/tsp

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024, 2. kolo vybrané programy 28. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 549 493 577
Web: http://www.sci.muni.cz/
E-mail: studijni@sci.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/