VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Biochemistry (P0512D130006)

Studijní program: Biochemistry (P0512D130006)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: Přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Je určen studentům, kteří chtějí získat detailní znalosti a praktické dovednosti potřebné ke studiu molekulárních mechanismů metabolických procesů probíhajících v roztoku a v biologických membránách a při nejrůznějších typech biochemických analýz (zjišťování struktury biomolekul a analýzy jejich složitých směsí, možnosti kontinuálního monitorování substrátů a produktů probíhajících enzymových reakcí, analýzy s biologickým principem detekce). Při specializované části výuky se využívá dosavadních zkušeností pracovníků Katedry biochemie v oblasti metabolismu bakterií a hub (aerobní respirace a denitrifikace, bakteriální oxidace sulfidických minerálů, interakce parazitických hub s rostlinami) a biochemické analytiky (vývoj nových variant separačních metod, použití biosenzorů při stanovení polutantů v životním prostředí a klinicky významných metabolitů). Nabídku rozšiřuje spolupráce s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně (imunochemické metody, liposomy, vakciny) a s některými pracovišti v zahraničí. Obor biochemie je charakteristický svou otevřeností a interdisciplinární povahou, takže se klasické biochemické přístupy běžně kombinují s přístupy jiných disciplin, např. mikrobiologie, molekulární biologie, informatiky a biofyziky. To zvyšuje adaptabilitu absolventů a možnosti jejich uplatnění v praxi. Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků pro vědeckou práci v oboru biochemie. V úvodním období si studenti absolvováním vybraných přednášek a konzultací prohloubí a upevní potřebné teoretické základy nad rámec předchozího magisterského stupně. Paralelně probíhá zpracování samostatné literární rešerše k zadanému tématu doktorské disertace. Při tom by se studenti měli naučit účinně využívat databází aktuálně přístupných z PřF, knižních a časopisových fondů MU a Moravské zemské knihovny, meziknihovních služeb a v některých případech i přímé komunikace s autory publikací. Těžiště činnosti studentů spočívá v jejich vlastní experimentální práci a aktivním zapojení do řešení výzkumných projektů školitele. Jsou ale také vedeni k tomu, aby samostatně připravili návrh dílčího projektu a zúčastnili se s ním veřejné soutěže (v současnosti např. doktorandské projekty FRVŠ). Měli by dokonale zvládnout zpracování získaných experimentálních dat, jejich interpretaci a následnou prezentaci v různých formách (vystoupení na semináři a na konferencích, příprava posteru, příprava publikace). Důraz je kladen na zdokonalení vyjadřovacích schopností v cizím jazyce, s preferencí angličtiny (konference, krátkodobé zahraniční stáže).

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 15.4.2029


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 27.1.2024, 30.1.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 27. a 30. 1. 2024 https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/jak-se-prihlasit

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, oborové testy u vybraných programů 20. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
BiochemistryPřírodovědecká fakultaMasarykova univerzitaPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 549 493 577
Web: http://www.sci.muni.cz/
E-mail: studijni@sci.muni.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit