Optometrie (N0914P360002)

Studijní program: Optometrie (N0914P360002)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, ostatní technické, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studijního oboru je vychovat pro zdravotnickou praxi kvalifikovaného odborníka - magistra, který bude oprávněn vykonávat činnosti optometristy na úseku léčebně preventivní péče v rámci péče o zrak na odpovídajících pracovištích ve státním i soukromém sektoru, a to v rozsahu kompetencí vymezených v profilu absolventa, bude schopen rozvíjet obor optometrie v plném rozsahu. Cílem navazujícího magisterského studijního oboru je doplnit znalosti absolventa komplexně po teoretické i praktické stránce tak, aby byl v praxi při výkonu práce optometristy schopen podle diagnózy a doporučení lékaře samostatně uplatnit vhodné vyšetřovací a terapeutické postupy a výběr vhodné korekční pomůcky. Součástí magisterského studia zdravotních věd je aprobace pedagogická, která umožňuje vyučovat odborné předměty zdravotních věd, optiky a optometrie na středních i vysokých školách.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 15.10.2024

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 20. a 24. 1. 2024 https://www.med.muni.cz/uchazeci/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na webu fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Mgr. 14. a 15. 6. 2024, Bc. + "Embryolog" 20. 6. 2024, NMGR 22. 6. 2024; informace o doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty www.med.muni.cz; https://www.med.muni.cz/veda-a-vyzkum/doktorske-studium

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024, NMGR 1. 1. 2024 - 30. 4. 2024 informace o doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty www.med.muni.cz; https://www.med.muni.cz/veda-a-vyzkum/doktorske-studium

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Telefon: 549 495 342; 549 491 305
Web: http://www.med.muni.cz/uchazeci
E-mail: prihlaska@med.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.med.muni.cz/studenti/poplatky

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/