Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (N1014A280001)

Vysoké školy>Masarykova univerzita>Fakulta sportovních studií>Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Studijní program: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (N1014A280001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: policejní a vojenské obory, pedagogika , sport, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek je navazující magisterské studium zaměřené na přípravu kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro řízení bezpečnostních složek nejširšího zaměření. Obsahově navazuje na bakalářské studium v programu Tělesná výchova sport, obor Speciální edukace bezpečnostních složek. ASEBS nabízí širokou škálu praktických a teoretických předmětů s bezpečnostní problematikou. Především praktické předměty zahrnují kontaktní cvičení, manipulaci se speciálním vybavením včetně tréninkových zbraní. Studium je orientováno jak na problematiku osobní sebeobrany, tak i na taktické, právní, psychologické aj. aspekty služebních zákroků v různých bezpečnostních složkách. Absolvent je proto kompetentní nejen vést připravovat a pedagogicky správně realizovat pohybové programy se zaměřením na sebeobranu, ale také vést, organizovat, řídit a hodnotit výukový proces se zaměřením na služební zákroky příslušníků bezpečnostních složek. Kompetence absolventů jsou v oblasti učitelské i manažerské. Absolventi najdou uplatnění jako vysokoškolsky vzdělaní odborníci v oblasti řízení dalšího vzdělávání a speciální tělesnou přípravu v bezpečnostních složkách. Trh práce nabídne absolventům široké uplatnění ve veřejné a státní správě, v civilních bezpečnostních službách (CBS), justiční stráži, nápravně výchovných zařízeních, ochraně letišť a železnic, u Policie ČR, městské policie a v jiných ozbrojených složkách apod. Absolventi se mohou na trhu práce uplatnit také jako fundovaní animátoři úpolových aktivit, soukromí učitelé bojových umění, trenéři úpolových sportů a sebeobrany

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 25. 1. 2024 https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/zakladni-informace

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském studiu na stránkách fakulty. https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/nmgr-studium/prog-nmgr-971.html

Pozn. k přijímačkám: Bc. PZ z TV 18. - 19. 5. 2024 písemné testy 25. 5. 2024, u sdruženého studia s PDF dle podmínek vybrané kombinace. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty: https://www.fsps.muni.cz/uchazeci

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024 Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií
Telefon: 549 49 2015-7
Web: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci
E-mail: studijni@fsps.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se neplatí, další poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/