Management sportu (N0413A280001)

Studijní program: Management sportu (N0413A280001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: ekonomie, sport, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Mezifakultní studium je uskutečňováno ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity. Cílem navazujícího magisterského studijního oboru Management sportu je prohloubení všeobecných, odborných a teoretických znalostí studentů z předchozího bakalářského studia tohoto oboru. Absolvent navazujícího studia Management sportu je orientován na ekonomiku sportu a získává širší vzdělání v oblasti managementu, ekonomie, veřejných financí, veřejné správy, projektového řízení,  v problematice neziskového sektoru, účetnictví, marketingu a společensko-vědních oborů. Součástí profilu absolventa jsou i praktické znalosti získané během povinné praxe ve sportovních klubech a organizacích cestovního ruchu.  Absolvent najde uplatnění na manažerských pozicích ve sportovních organizacích ziskově i neziskově orientovaných, ale bude mít i potenciál uplatnění v oblasti všech stupňů veřejné správy, komunální rekreaci, v soukromých sportovních a volnočasových zařízeních, v zařízeních cestovního ruchu a také jako projektový manažer, personalista či ekonom apod.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 25. 1. 2024 https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/zakladni-informace

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském studiu na stránkách fakulty. https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/nmgr-studium/prog-nmgr-971.html

Pozn. k přijímačkám: Bc. PZ z TV 18. - 19. 5. 2024 písemné testy 25. 5. 2024, u sdruženého studia s PDF dle podmínek vybrané kombinace. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty: https://www.fsps.muni.cz/uchazeci

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024 Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií
Telefon: 549 49 2015-7
Web: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci
E-mail: studijni@fsps.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se neplatí, další poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/