European Governance (N0312A200038)

Studijní program: European Governance (N0312A200038)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Master on European Governance je magisterským studijním oborem, na němž se podílejí Utrecht School of Governance Utrechtské univerzity a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Dvouletý obor je koncipován tak, aby studentům poskytl rovnoměrnou příležitost zažít studijní prostředí na obou školách. První rok probíhá v Brně a druhý v Utrechtu, v průběhu studia se navíc budou pořádat společné semináře, jichž se zúčastní vyučující z obou pracovišť. V rámci magisterského programu European Governance bude student vzděláván ve schopnosti analyzovat komplexní problémy evropského vládnutí z různých perspektiv včetně ekonomického, právního a politologického pohledu či pohledu veřejné správy. Student se naučí aplikovat abstraktní znalosti a teorie na reálné problémy prostřednictvím případových studií, simulací a projektů orientovaných na výzkum policy. Student bude vzděláván jako "akademický profesionál", tedy někdo, kdo dovede využívat akademické znalosti k analýze komplexních problémů v různých kontextech a z různého úhlu pohledu.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 15.2.2031

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 19. 1. 2024 https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/dny-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Bc. ZSV NSZ SCIO uznávané termíny 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023 a 9. 12. 2023 - 23. 3. 2024, Psychologie jednooborový a hlavní studijní plán test ZSV a OSP NSZ SCIO uznávané termíny 2. a 23. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. ZSV NSZ SCIO uznávané termíny 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023 a 9. 12. 2023 - 23. 3. 2024, Psychologie jednooborový a hlavní studijní plán test ZSV a OSP NSZ SCIO uznávané termíny 2. a 23. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Termíny přihlášek do bakalářského studia: 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Telefon: 549 495 002
Web: http://www.chcinafss.cz
E-mail: prijim@fss.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se neplatí, další poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/