Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (B0312A240001)

Vysoké školy>Masarykova univerzita>Fakulta sociálních studií>Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Studijní program: Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (B0312A240001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Máte sociální cítění, není vám lhostejné uspořádání společnosti, ve které žijete a chcete se stát profesionály, jimž jejich vzdělání umožňuje kvalifikovaně posoudit dění v oblasti veřejné a sociální politiky? Chcete umět analyzovat sociální problémy, navrhovat jejich řešení a stát se hybateli společenských změn? Rádi byste byli odborníky, kteří pracují s lidmi a řídí a rozvíjejí jejich pracovní potenciál? Chcete si ověřit a prohlubovat vlastní analytické a koncepční dovednosti a pohybovat se ve společnosti stejně orientovaných kolegů? Pak je náš studijní program určen právě vám! V průběhu tří let vám nabídneme téměř tři desítky odborných kurzů a seminářů, v nichž si osvojíte a navzájem propojíte klíčové poznatky z disciplín, jako jsou sociologie, ekonomie, sociální politika, politologie, personalistika, právo nebo sociálně-vědní výzkum. Jejich prostřednictvím pochopíte celou řadu sociálních problémů, které ztěžují hladké fungování současné společnosti, naučíte se je analyzovat, vyhodnocovat a tvůrčím způsobem řešit. Jde zejména o problematiku nezaměstnanosti, vzdělávání, migrace, péče o předškolní děti či staré lidi, a také o problematiku rozvoje existujících programů pro jejich řešení, včetně rozvoje personálních činností při organizování těchto programů a služeb. Aby studium u nás bylo pro vás zajímavé a přínosné a abychom co nejvíce rozvíjeli vaše praktické dovednosti a zkušenosti, nabízíme vám nejen zázemí početného a pestrého souboru akademických pracovníků, ale také možnost podílet se na rozvoji oboru formou účasti v řadě tuzemských i mezinárodních projektů a v sítích spolupracujících vědecko-výzkumných organizací. Budete pravidelně seznamováni s nejnovějšími poznatky v oboru, získáte přístup k významným světovým databázím informačních zdrojů, budete se moci účastnit zajímavých konferencí, workshopů nebo odborných diskusí. Naše pracoviště je otevřené komunikaci se studenty a jejich profesní iniciativě – akademický spolek POPIK (Platforma pro Oživení, Participaci a Inovaci na katedře Sociální politiky a sociální práce) zajišťuje pravidelné setkávání pracovníků katedry se studenty a nabízí možnost nejen odborných diskusí nad tématy, která si sami zvolíte, ale také neformálních setkání a rozprav o otázkách spojených s vaším studiem.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 19. 1. 2024 https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/dny-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Bc. ZSV NSZ SCIO uznávané termíny 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023 a 9. 12. 2023 - 23. 3. 2024, Psychologie jednooborový a hlavní studijní plán test ZSV a OSP NSZ SCIO uznávané termíny 2. a 23. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. ZSV NSZ SCIO uznávané termíny 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023 a 9. 12. 2023 - 23. 3. 2024, Psychologie jednooborový a hlavní studijní plán test ZSV a OSP NSZ SCIO uznávané termíny 2. a 23. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Termíny přihlášek do bakalářského studia: 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Telefon: 549 495 002
Web: http://www.chcinafss.cz
E-mail: prijim@fss.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se neplatí, další poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/