Informatika - 8 specializací (B0613A140003)

Studijní program: Informatika (B0613A140003)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: IT, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Specializace Informatika bez zaměření Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost Vizuální informatika Grafický design Bioinformatika a systémová biologie Matematická informatika Zpracování přirozeného jazyka Rozšířená matematika Studiem bakalářského studijního programu Informatika získáte zejména fundamentální vzdělání v tomto vědním oboru. Čeká vás studium základních matematických disciplín, algoritmů, teorie programování a dalších metod souvisejících s návrhem a analýzou komplexních počítačových i jiných systémů. Hlavní výhodou, kterou získáte studiem tohoto progamu, bude trvalá hodnota v podobě informatického vzdělání, nikoliv školení. Nebude z Vás poučený uživatel informačních technologií, bude z Vás odborník s odpovídajícím analytickým myšlením a komplexním nahlížením na řešení celé řady informatických aspektů, ale i problémů přesahujících do běžného civilního života. Proto také bezproblémově najdete uplatnění na trhu práce a Vaše práce bude odpovídajícím způsobem oceněna. Navíc jako studenti tohoto programu si můžete značnou část svého studia individuálně profilovat volbou nepovinných předmětů z nabídky, která plně pokrývá soudobé poznání ve vědním oboru informatika. Tento program je ideálním výchozím bodem pro následné studium klíčových odvětví informatiky, jako jsou například umělá inteligence, kyberbezpečnost, počítačová grafika, zpracování dat, bioinformatika, či teorie informatiky jako vědní disciplíny.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 11. a 18. 12. 2023, 26. 1. 2024 https://www.fi.muni.cz/admission/open-days.html

Obsah přijímaček:
TSP, možnosti prominutí na https://www.fi.muni.cz/admission/info-bachelor.html

Pozn. k přijímačkám: Bc. TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty

Ukázka přijímacích testů: http://www.muni.cz/admission/tsp

Pozn. k přihláškám: Bc. do 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. Průvodce přijímacím řízením: https://www.fi.muni.cz/admission/info-bachelor.html

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
Telefon: 549 491 818
Web: http://www.fi.muni.cz/
E-mail: studijni@fi.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se neplatí, další poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/