International Relations and European Politics (N0312A200026)

Vysoké školy>Masarykova univerzita>Fakulta sociálních studií>International Relations and European Politics

Studijní program: International Relations and European Politics (N0312A200026)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Studium BSS umožňuje úzké propojení teoretického poznání bezpečnostních problémů a strategického myšlení s jejich aplikací v praxi. Vychází z tzv. komplexního pojetí bezpečnosti a propojuje různé bezpečnostní sektory (vojenskou, režimní, kriminální bezpečnost apod.). Kromě zkušených vyučujících z FSS MU se na něm podílejí i experti ze státních bezpečnostních institucí. Součástí studia je také bezpečnostní praxe. Některé předměty jsou uskutečňovány v angličtině, což přispívá k osvojení odborné terminologie. Kolem oboru BSS se vytvořily i struktury studentských aktivit. Někteří studenti obor ze svého pohledu prezentují na vlastních webových stránkách (např. www.sekuritaci.cz). Díky spolupráci s bezpečnostními složkami se mohou účastnit i zajímavých akcí mimo MU (např. Kurzu speciální přípravy pro krizové situace – Přežití, pořádaného Ministerstvem obrany a Armádou ČR).

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 17.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 19. 1. 2024 https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/dny-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Bc. ZSV NSZ SCIO uznávané termíny 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023 a 9. 12. 2023 - 23. 3. 2024, Psychologie jednooborový a hlavní studijní plán test ZSV a OSP NSZ SCIO uznávané termíny 2. a 23. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. ZSV NSZ SCIO uznávané termíny 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023 a 9. 12. 2023 - 23. 3. 2024, Psychologie jednooborový a hlavní studijní plán test ZSV a OSP NSZ SCIO uznávané termíny 2. a 23. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Termíny přihlášek do bakalářského studia: 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Telefon: 549 495 002
Web: http://www.chcinafss.cz
E-mail: prijim@fss.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se neplatí, další poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/