Aplikovaná pedagogická studia (B0188P190005)

Studijní program: Aplikovaná pedagogická studia (B0188P190005)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Do bakalářského studijního programu Aplikovaná pedagogická studia se mohou přihlásit uchazeči ze všech typů středních škol (odborných, gymnázií či lyceí) s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou. Studium je určené pro zájemce, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z pedagogiky, andragogiky, psychologie a dalších, zejména socioekonomických disciplín. Po úspěšném ukončení studia mohou absolventi pracovat ve firmách nebo veřejných institucích např. jako manažeři nebo organizátoři vzdělávacích aktivit nebo jako lektoři v oblasti vzdělávání dospělých.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 24.9.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26. 1. 2024 https://icv.mendelu.cz/o-institutu/uredni-deska/?psn=703.5

Termíny přijímaček: 20.5.2024

Obsah přijímaček:
PZ v podobě elektronického testu všeobecných SŠ znalostí zejména z oblasti socioekonomických věd (např. pedagogika, psychologie, sociologie ad.). Přijímací zkouška do bakalářských studijních programů proběhne online formou. Datum, přesný čas konání zkoušky a přístupové údaje včetně dalších instrukcí budou uchazečům odeslány 14 dní před termínem přijímací zkoušky na e-mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce. Předpokládaný termín zkoušky je 20. – 24. 5. 2024. Společně s informacemi o přijímací zkoušce obdrží uchazeči i odkaz na vzorový test, který si budou moci předem vyzkoušet.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 20. - 24. 5. 2024

Ukázka přijímacích testů: https://icv.mendelu.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/?psn=1180

Termín přihlášek: 15.4.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 4. 2024

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Telefon: 545 135 208
Web: http://www.icv.mendelu.cz
E-mail: studijni.icv@mendelu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Studium je bezplatné, pokud trvá standardní dobu (3 roky bakalářské + 1 rok možný na prodloužení). V případě delšího studia stanoví veřejná vysoká škola poplatky za delší studium v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Koleje: http://www.skm.mendelu.cz/

Menza: http://www.skm.mendelu.cz/