Fytologie lesa (P0511D160001)

Studijní program: Fytologie lesa (P0511D160001)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: zemědělské obory, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Botanika je široce koncipovaná studijní disciplína zaměřená zejména na biologii rostlin (zejména dřevin), ekofyziologii a geobiocenologii, fytopatologii, včetně studia komplexních vazeb rostlina - symbiont, patosystém - rostlina - patogen a související disciplíny, jako nauka o životních procesech a strukturách rostlin. Jde o obor komplexně pojatý, zahrnující řadu navazujících disciplín od anatomie, morfologie a ekofyziologie, mykologie, mikrobiologie, fytopatologie přes obecnou a systematickou botaniku až ke geobiocenologii a fytogeografii. Svým zaměřením na dřeviny nemá obdobu na jiných univerzitách. Cílem studia je vychovávat specialisty pro rozvoj vědy a její aplikaci v aplikovaných biologických a ekologických disciplínách.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 12.7.2024

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 12. 2023, 26. 1. a 1. 3. 2024 https://ldf.mendelu.cz/student/harmonogram/

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, Design nábytku talentová zkouška květen 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, Design nábytku talentová zkouška květen 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 12. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty. http://www.ldf.mendelu.cz/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
Telefon: 545 134 006
Web: http://www.ldf.mendelu.cz/
E-mail: studpri@mendelu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek při studiu delším než je standardní doba za každých započatých 6 měsíců studia: 11 500 Kč ve druhém roce, podrobnosti http://mendelu.cz/uredni-deska

Koleje: http://www.skm.mendelu.cz/

Menza: http://www.skm.mendelu.cz/