Matematika - více specializací (B0541A170005)

Studijní program: Matematika (B0541A170005)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: matematika, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Specializace Finanční a pojistná matematika, Modelování a výpočty, Obecná matematika, Statistika a analýza dat, Matematika + Ekonomie. Nejprve se seznámíte se základními odvětvími matematiky, jako jsou matematická analýza, algebra a geometrie, numerická matematika, pravděpodobnost a matematická statistika nebo finanční matematika. Poté si volbou specializací prohloubíte znalosti v oblastech, které vás zajímají. Vybírat můžete mezi specializacemi Finanční a pojistná matematika, Modelování a výpočty, Obecná matematika nebo Statistika a analýza dat. Dále můžete absolvovat studijní plány Matematika hlavní a Matematika vedlejší s vhodnými kombinacemi sdružených studií bakalářského programu Ekonomie nebo programu Informatika. Hlavním cílem programu je vás kvalitně připravit pro navazující magisterské studium matematiky na Masarykově univerzitě nebo jiné vysoké škole. Mimo to se však setkáte i s praktickými aplikacemi matematických metod a naučíte se své vědomosti používat pro řešení konkrétních problémů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 27. a 30. 1. 2024 https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/jak-se-prihlasit

Obsah přijímaček:
TSP. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium

Pozn. k přijímačkám: Bc TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, oborové testy u vybraných programů 20. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: http://www.muni.cz/admission/tsp

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 549 493 577
Web: http://www.sci.muni.cz/
E-mail: studijni@sci.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/