General Agriculture (N0811A370010)

Studijní program: General Agriculture (N0811A370010)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Obor Všeobecné zemědělství je určen pro absolventy příslušných Bc. oborů, zejména stejnojmenného oboru, kteří si chtějí dalším studiem prohloubit všeobecný přehled nejen z oblasti rostlinné a živočišné výroby, ale také z problematiky mechanizace výrobních procesů. V průběhu navazujícího magister-ského studia se posluchači podrobně seznámí s problematikou řízení podniků živočišné a rostlinné výroby, se systémy rostlinné a živočišné produkce, aktuálními otázkami ekologického zemědělství a trvalého rozvoje venkova. Velká pozornost je věnována problematice produkce zdravotně nezávad-ných potravinových surovin, bezpečných potravin a zdravému životnímu prostředí. V tomto navazu-jícím studiu se posluchači zabývají posluchači i otázkami zemědělské politiky a zásadami moderního manažerského přístupu řízení.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 13.3.2030

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 17.1.2025, 31.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 17. a 31. 1. 2025 http://af.mendelu.cz/30926-harmonogram-vyuky

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 4. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
Telefon: 545 133 008
Web: http://af.mendelu.cz/
E-mail: agro@mendelu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek při studiu delším než je standardní doba za každých započatých 6 měsíců studia: 11 500 Kč ve druhém roce, podrobnosti http://mendelu.cz/uredni-deska

Koleje: http://www.skm.mendelu.cz/

Menza: http://www.skm.mendelu.cz/