Hospodářská úprava lesa (P0821D160007)

Studijní program: Hospodářská úprava lesa (P0821D160007)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ekonomie, zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je rozšířit teoretické i praktické znalosti doktorandů v oblasti hospodářské úpravy lesa. Při studiu je kladen důraz na sběr a analýzu dendrometrických veličin pozemními metodami i metodami dálkového průzkumu Země, modelování růstu a dynamiky lesa, vliv stanovištních a klimatických podmínek a následné řešení teoretických i praktických problémů hospodářské úpravy lesa a jejích dílčích disciplín. Jedná se o komplexní syntézní obor zahrnující moderní metody sběru dat, užití systémů pro podporu rozhodování, matematické modelování a růstové simulátory či hodnocení vlivu škodlivých činitelů na produkci a obhospodařování lesa. Absolvent je uplatnitelný v akademické sféře a výzkumných organizacích jako např. akademický pracovník vysoké školy, vědecko-výzkumný pracovník ústavů Akademie věd, oborových výzkumných ústavů apod., jako vedoucí pracovník v oblasti managementu lesního hospodářství a krajiny, ve státní a komunální správě lesa, a rovněž ve společnostech zabývajících se sběrem a správou prostorových dat o lesích a krajině. Dále je absolvent uplatnitelný v mezinárodních organizacích jako expert FAO, EU, MMF apod.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 7.1.2025

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 6.12.2024, 21.1.2025, 28.2.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 6. 12. 2024, 21. 1. a 28. 2. 2025 https://ldf.mendelu.cz/student/harmonogram/

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, Design nábytku talentová zkouška květen 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, Design nábytku talentová zkouška květen 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 12. 4. 2024, 2. kolo vybrané programy 4. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty. http://www.ldf.mendelu.cz/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
Telefon: 545 134 006
Web: http://www.ldf.mendelu.cz/
E-mail: studpri@mendelu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek při studiu delším než je standardní doba za každých započatých 6 měsíců studia: 11 500 Kč ve druhém roce, podrobnosti http://mendelu.cz/uredni-deska

Koleje: http://www.skm.mendelu.cz/

Menza: http://www.skm.mendelu.cz/