Fytotechnika - 2 specializace (B0811A370009)

Studijní program: Fytotechnika (B0811A370009)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Specializace Fytotechnika, Rostlinolékařství. Cílem studia v programu Fytotechnika (FYTO) je připravit absolventy na řešení celé škály problematik v rostlinné prvovýrobě a službách. Studium je proto orientováno na přípravu absolventa, který je schopen řídit a usměrňovat pracovní postupy při pěstování kulturních rostlin v podnikové sféře. Skladba studijního plánu umožňuje uplatnění také ve státní správě, výzkumných institucích nebo profesních a zájmových organizacích. Hlavním obsahem studia je pochopení podstaty přírodních procesů s ohledem na trvale udržitelné hospodaření v krajině a současnou produkci bezpečných potravinových a krmivových zdrojů. Absolventi tohoto studijního programu jsou schopni mezioborového chápání souvislostí a odpovídajícími praktickými zkušenostmi jsou připraveni pro výkon řídících, provozních, technických, obchodních a administrativních činností. Mohou se realizovat také jako samostatní podnikatelé nebo odborní poradci. Specializace Rostlinolékařství Cílem studia v programu Fytotechnika (FYTO) je připravit absolventy na řešení celé škály problematik v rostlinné prvovýrobě a službách. Studium je proto orientováno na přípravu absolventa, který je schopen řídit a usměrňovat pracovní postupy při pěstování kulturních rostlin v podnikové sféře. Skladba studijního plánu umožňuje uplatnění také ve státní správě, výzkumných institucích nebo profesních a zájmových organizacích. Hlavním obsahem studia je pochopení podstaty přírodních procesů s ohledem na trvale udržitelné hospodaření v krajině a současnou produkci bezpečných potravinových a krmivových zdrojů. Absolventi tohoto studijního programu jsou schopni mezioborového chápání souvislostí a odpovídajícími praktickými zkušenostmi jsou připraveni pro výkon řídících, provozních, technických, obchodních a administrativních činností. Mohou se realizovat také jako samostatní podnikatelé nebo odborní poradci.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 1.8.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 17.1.2025, 31.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 17. a 31. 1. 2025 http://af.mendelu.cz/30926-harmonogram-vyuky

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 4. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
Telefon: 545 133 008
Web: http://af.mendelu.cz/
E-mail: agro@mendelu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek při studiu delším než je standardní doba za každých započatých 6 měsíců studia: 11 500 Kč ve druhém roce, podrobnosti http://mendelu.cz/uredni-deska

Koleje: http://www.skm.mendelu.cz/

Menza: http://www.skm.mendelu.cz/