Profesní zemědělství (B0811P370001)

Studijní program: Profesní zemědělství (B0811P370001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program zahrnuje především aplikované předměty pokrývající hlavní činnosti v zemědělské praxi, naopak základní teoretické předměty jsou omezeny. v rámci studia se studenti seznámí s modernímizpůsoby pěstování plodin, které vedou k dosaženírentabilní produkce při zachování úrodnosti půdy.Naučí se vybrat vhodné odrůdy, hnojiva, budouschopni poznat hlavní polní plevele, choroby a škůdcepolních plodin a seznámí se s možnostmi jejichregulace. v oblasti živočišné produkce je pozornostvěnována především chovu a výživě hospodářskýchzvířat, ale také znalostem zásad zooveterinárnípéče. Důraz je kladen rovněž na kvalitu, jakosta zdravotní nezávadnost rostlinných a živočišnýchproduktů. Studenti získají znalosti o mechanizačníchprostředcích používaných v rostlinné a živočišnévýrobě. Budou schopni vést povinnou evidencihospodaření s využitím různých softwarových aplikací, naučí se hospodařit v souladu s platnou legislativou a získají praktické informace, jak využívat dotačních podpor pro podnikání v zemědělství. Významnou součástí studia je praxe na Školním zemědělském podniku v Žabčicích a ve špičkových zemědělských podnicích, během které si studenti osvojí dovednosti ve všech výše uvedených oblastech.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 10.8.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 17.1.2025, 31.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 17. a 31. 1. 2025 http://af.mendelu.cz/30926-harmonogram-vyuky

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 4. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
Telefon: 545 133 008
Web: http://af.mendelu.cz/
E-mail: agro@mendelu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek při studiu delším než je standardní doba za každých započatých 6 měsíců studia: 11 500 Kč ve druhém roce, podrobnosti http://mendelu.cz/uredni-deska

Koleje: http://www.skm.mendelu.cz/

Menza: http://www.skm.mendelu.cz/