Provoz techniky (N0788A270003)

Studijní program: Provoz techniky (N0788A270003)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní technické, zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Absolvent oboru Provoz techniky je inženýr, který získal a osvojil si poznatky o řízení výrobních procesů, o racionální bezpečné exploataci strojů a technických systémů, o způsobech účelného hospodaření s materiály a energií při respektování přísných ekologických požadavků. Absolvent ovládá konstrukční řešení, jejich teoretická zdůvodnění a způsob činnosti běžně používaných strojů a technických zařízení, základní principy efektivní mechanizované a automatizované výroby, racionální obnovy technických zařízení a základy managementu. Uplatnění absolventa:: Uplatnění absolventů tohoto studijního oboru je značně široké a vytváří nové pozice pro absolventa na trhu práce, především na úrovni středního a vrcholového managementu výrobních či zpracovatelských podniků, podniků technických komunálních a komerčních služeb. Další uplatnění je možné ve výzkumné sféře, v orgánech státní správy, ve školství a poradenství. Cílenou orientací studia získají absolventi i potřebné znalosti pro vlastní soukromou podnikatelskou činnost v technických oborech podnikání.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.1.2030

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 17.1.2025, 31.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 17. a 31. 1. 2025 http://af.mendelu.cz/30926-harmonogram-vyuky

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 4. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
Telefon: 545 133 008
Web: http://af.mendelu.cz/
E-mail: agro@mendelu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek při studiu delším než je standardní doba za každých započatých 6 měsíců studia: 11 500 Kč ve druhém roce, podrobnosti http://mendelu.cz/uredni-deska

Koleje: http://www.skm.mendelu.cz/

Menza: http://www.skm.mendelu.cz/