Arboristika (B0821A160004)

Studijní program: Arboristika (B0821A160004)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: zemědělské obory, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Bakalářské studium Arboristika připravuje absolventy pro plnění pracovních povinností s dostatečným teoretickým základem a odborným nadhledem včetně chápání souvislostí v oboru péče o dřeviny ve městech. Absolvent získá širší teoretické znalosti biologie, biomechaniky, chemie, ekofyziologie a ekologie dřevin pro hlubší pochopení technologických postupů nutných při navrhování, provádění a kontrole pěstebních opatření v kontextu ochrany životního prostředí. Absolvent je schopen posoudit hlavní funkce dřevin a jejich porostů, včetně určení vlivu stresorů navozených abiotickými a biotickými činiteli. Dokáže navrhnout a provádět opatření, vedoucí k naplnění cílů péče o dřevinnou vegetaci prostřednictvím diferencovaných biotechnických postupů, tyto činnosti optimálně technologicky vybavit, ze strojně technologického řešení zvolit co nejpřiměřenější a zorganizovat technologické postupy, aby požadovaných účinků bylo dosaženo co nejefektivněji a s ohledem na ochranu životního prostředí. Absolvent je schopen praktického podnikání v oboru se základními znalostmi podnikové ekonomiky.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.2.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 6.12.2024, 21.1.2025, 28.2.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 6. 12. 2024, 21. 1. a 28. 2. 2025 https://ldf.mendelu.cz/student/harmonogram/

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, Design nábytku talentová zkouška květen 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, Design nábytku talentová zkouška květen 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 12. 4. 2024, 2. kolo vybrané programy 4. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty. http://www.ldf.mendelu.cz/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
Telefon: 545 134 006
Web: http://www.ldf.mendelu.cz/
E-mail: studpri@mendelu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek při studiu delším než je standardní doba za každých započatých 6 měsíců studia: 11 500 Kč ve druhém roce, podrobnosti http://mendelu.cz/uredni-deska

Koleje: http://www.skm.mendelu.cz/

Menza: http://www.skm.mendelu.cz/