Rostlinolékařství (N0811A370009)

Studijní program: Rostlinolékařství (N0811A370009)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Studenti získají znalosti ze všech oblastí integrované ochrany rostlin polních a zahradních plodin, okrasných rostlin a lesních dřevin. Budou obeznámeni se spektrem hospodářsky závažných a potencionálně nebezpečných škůdců a původců chorob a s jejich znaky a projevy. Získají znalosti z oblasti rostlinolékařského práva a předpisů vztahujících se k ochraně rostlin. Absolvent oboru bude schopen provádět přesnou detekci a determinaci původců chorob, škůdců a plevelů současnými diagnostickými metodami, bude schopen rozhodovat o účelném a efektivním použití metod integrované ochrany rostlin a posuzovat problematiku zdraví rostlin z pohledu jejich vlivu na zdraví zvířat a lidí. Uplatnění: Absolventi získají ucelený soubor znalostí a dovedností nezbytných pro výkon funkcí ve státní správě, institucích a zemědělských podnicích a službách, výzkumných ústavech, šlechtitelských pracovištích, včetně požadavků na odbornou způsobilost pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče dané § 81-86 zákona č. 326/2004 Sb.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 26.10.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 17.1.2025, 31.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 17. a 31. 1. 2025 http://af.mendelu.cz/30926-harmonogram-vyuky

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 4. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
Telefon: 545 133 008
Web: http://af.mendelu.cz/
E-mail: agro@mendelu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek při studiu delším než je standardní doba za každých započatých 6 měsíců studia: 11 500 Kč ve druhém roce, podrobnosti http://mendelu.cz/uredni-deska

Koleje: http://www.skm.mendelu.cz/

Menza: http://www.skm.mendelu.cz/