Aplikovaná a krajinná ekologie (P0520D030001)

Studijní program: Aplikovaná a krajinná ekologie (P0520D030001)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: zemědělské obory, ekologické

Náplň programu/oboru:
Studijní program Aplikovaná a krajinná ekologie je interdisciplinárně zaměřen s důrazem na ekologicko-environmentální problematiku v zemědělsky využívané krajině a na udržitelné hospodaření ve venkovské krajině. Součástí studia je jak čistě základní výzkum převážně technického charakteru, tak aplikovaný výzkum vztahů, vazeb a procesů od úrovně ekosystému po krajinu jako celek. Obsah studijního programu zohledňuje a analyzuje taktéž dopady vlivu různých antropogenních činností v krajině, možnosti jejich hodnocení a řízení, znalosti metodologie krajině-ekologického výzkumu a znalosti problematiky rozvoje venkova včetně fungování veřejné správy na tomto úseku. Dále se zabývá identifikací aktuálních problémů ve venkovské krajině, otázkami udržitelné spotřeby a výroby, ochranou přírody a krajiny, ale i obnovou venkova a návrhy možných nápravných opatření.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 22.10.2026

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 17.1.2025, 31.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 17. a 31. 1. 2025 http://af.mendelu.cz/30926-harmonogram-vyuky

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 4. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
Telefon: 545 133 008
Web: http://af.mendelu.cz/
E-mail: agro@mendelu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek při studiu delším než je standardní doba za každých započatých 6 měsíců studia: 11 500 Kč ve druhém roce, podrobnosti http://mendelu.cz/uredni-deska

Koleje: http://www.skm.mendelu.cz/

Menza: http://www.skm.mendelu.cz/