Mediální studia a žurnalistika - více specializací (N0321A180006)

Vysoké školy>Masarykova univerzita>Fakulta sociálních studií>Mediální studia a žurnalistika - více specializací

Studijní program: Mediální studia a žurnalistika (N0321A180006)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Možné specializace: Mediální výzkum a analytika Mediální průmysly a produkce. Obor Mediální studia a žurnalistika v navazujícím magisterském studiu rozvíjí praktické dovednosti v oblasti elektronických a on-line médií a soustřeďuje se především na kritickou reflexi role masových médií v pozdně moderní společnosti. Studenti jsou seznámeni s klíčovými teoretickými koncepty objasňujícími fungování masových medií a s metodologií výzkumu masových médií, a to s cílem přípravit je na profesi mediologa či mediálního analytika. Nutnou podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studiaje bakalářský diplom a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Podmínkou je absolvování bakalářského studia oboru Mediální studia a žurnalistika na FSS MU, respektive ekvivalentních studijních programů - mediálních studií, masové komunikace a žurnalistiky akreditovaných na domácích i zahraničních univerzitách. Ve zvláštních případech mohou být přijati i absolventi oborů sociologie, politologie, psychologie, historie a filozofie.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 17.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 19. 1. 2024 https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/dny-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Bc. ZSV NSZ SCIO uznávané termíny 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023 a 9. 12. 2023 - 23. 3. 2024, Psychologie jednooborový a hlavní studijní plán test ZSV a OSP NSZ SCIO uznávané termíny 2. a 23. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. ZSV NSZ SCIO uznávané termíny 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023 a 9. 12. 2023 - 23. 3. 2024, Psychologie jednooborový a hlavní studijní plán test ZSV a OSP NSZ SCIO uznávané termíny 2. a 23. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Termíny přihlášek do bakalářského studia: 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Telefon: 549 495 002
Web: http://www.chcinafss.cz
E-mail: prijim@fss.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se neplatí, další poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/