Filosofie (N0223A100009)

Studijní program: Filosofie (N0223A100009)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: filozofie

Náplň programu/oboru:
Cílem oboru je prohloubit znalosti z dějin filosofie a ze systematické filosofie a navázat na bakalářské studium a na individuální rovině prohloubit filosofickou fundovanost absolventů. A to především v kontextu teologické fakulty, tedy jsou zdůrazňována témata, která souvisejí s náboženským pojetím světa. Dále důležitým aspektem je rozvíjení schopností studentů samostatně a tvůrčím způsobem promýšlet, interpretovat a zpracovávat aktuální témata s využitím myšlenkového bohatství minulosti. Praktickým cílem studijního oboru z hlediska uplatnění studentů je pokrytí potřeby řady pracovníků v různých sférách společenské praxe, kde je potřeba hlubší reflexe filosofická, ale i tam, kde absolvent čerpá z inspiračních zdrojů a motivací, které vycházejí z křesťanských kořenů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.tf.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. F, T, R bez přijímací zkoušky, SCHP, PVČ 3. - 7. 6. 2024, 2. kolo SCHP 22. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 31. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta
Telefon: 389 033 504
Web: http://www.tf.jcu.cz/
E-mail: studijni@tf.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 14 320 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/