Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE (B1032P020004)

Studijní program: Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE (B1032P020004)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, policejní a vojenské obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE (chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny) připravuje studenty pro orgány státní správy a samosprávy - pracoviště krizového řízení, případně další odbory, pro pracoviště průmyslových podniků zabývající se detekcí jednotlivých nox. Absolvent studijního programu získá potřebné znalosti o příčinách, prevenci, způsobech řešení a následcích mimořádných událostí a krizových situací vzniklých v důsledku přírodních, technických, ekonomických či společenských událostí. Pozornost je rovněž věnována přípravě studentů na řešení následků havárií způsobených radiačními, radiologickými, chemickými a biologickými faktory, včetně jejich dopadů na lidský organismus, flóru a faunu, a možnostem jejich detekce a způsobů prevence. Dnešní svět skýtá různá nebezpečí. S měnícím se klimatem můžeme pozorovat stále častější živelní pohromy se stále většími následky. Přibývá průmyslových závodů provozujících nebezpečné škodliviny, houstne doprava těchto látek. S tím logicky narůstá počet různých havárií. Hrozba terorismu je stále reálnější, jakož i další možná ohrožení, na která musí naše společnost reagovat. Z těchto důvodů bude po odbornících schopných zpracovávat plány na řešení těchto situací a tyto situace řešit stále větší poptávka. Zdrojem odborníků pro řešení těchto událostí jsou absolventi bakalářského studia studijního programu "Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE".

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 25.2.2027

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. ledna 2025

Obsah přijímaček:
Písemný test biologie, všeobecná informovanost. Podrobnosti https://www.zsf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 7. 6. 2024, talentová zkouška ZZ 13. - 16. 5. 2024, 2. kolo RA a ZSP 29. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.zsf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/pr-ochrana-obyvatelstva

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 10. 4. 2024, 2. kolo RA a ZSP 24. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
Telefon: 389 037 730
Web: http://www.zsf.jcu.cz
E-mail: polenova@zsf.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 20 450 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/