VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Sociální práce (B0923P240002)

Studijní program: Sociální práce (B0923P240002)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: Lékařské (Humanitní)

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je připravit kvalifikované odborníky pro oblast sociální práce - sociální pracovníky/sociální pracovnice (dále používán pouze termín “sociální pracovník”) v souladu s požadavky z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Studijní program je zaměřen na přípravu vysokoškolsky kvalifikovaných, odborných pracovníků, kteří jsou oprávněni poskytovat odbornou sociální péči a služby v sociálních zařízení určených pro všechny věkové kategorie klientů. Bakalářský stupeň vzdělávání obsahuje základní povinné předměty a tři specializované moduly, které si studenti volí od 5. semestru. Povinné základní předměty stanovuje Minimální standard vzdělávání v sociální práci. Povinné předměty slouží k osvojení teoretických znalostí, které jsou nezbytné pro studium sociální práce jako vědy. Bakalářský stupeň studia obsahuje i praktickou část výuky, resp. odborné praxe a supervize studentů v min. rozsahu 12 týdnů. Specializace č. 1: Sociální práce se seniory a s klienty se zdravotním postižením - v tomto modulu je kladen důraz na problematiku kvality života seniorů a klientů se zdravotním postižením, a to v kontextu pojetí zdraví a nemoci. Studenti se v teoretické části modulu si osvojují komplexní problematiku seniorů a klientů se zdravotním postižením z pohledu věd medicínských, psychologických, speciálně pedagogických, právních. Není opomenuto též hledisko etické a sociologické. Významné místo v tomto modulu zaujímá problematika dlouhodobé zdravotně sociální péče, sociálně právní poradenství a orientace v možnostech volnočasových aktivit pro seniory. Specializace č. 2: Sociální práce ve veřejné správě je zaměřena na problematiku sociální práce ve veřejné správě a klíčovou oblastí studia jsou kompetence sociálního pracovníka ve veřejné správě (v jednotlivých resortech státní správy). Je kladen důraz na studium problematiky sociálně právního poradenství, kvality poskytované péče (standardy kvality v sociálních službách, standardy kvality v kontextu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Specializace č. 3: Sociální práce s menšinami, imigranty a uprchlíky je zaměřena na problematiku práce s menšinami žijícími na území ČR, imigranty a uprchlíky. Důraz je kladen na znalost mezinárodních migračních toků (sociopolitické situace v zemích původu), specifik jednotlivých menšin z hlediska sociokulturního a náboženského. Důraz je kladen a osvojení si schopností překonávat bariéry v integraci prostřednictvím realizace sociální práce; boje s diskriminací a interkulturní komunikace. Všechny specializace jsou ukončeny odbornou praxí a supervizí studentů ve vybraných organizacích zaměřených na tyto cílové skupiny. Supervize jsou založeny na reflektujícím modelu. Absolvent/ka tohoto studijního programu má kompetence kompetentně plánovat, rozhodovat, řídit a nést zodpovědnost za realizaci všech fází sociální intervence, sociální péče a sociální služby na všech úrovních sociálního systému.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 19.1.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 19. ledna 2024

Termíny přijímaček: 3.6.2024

Obsah přijímaček:
Písemný test ze základů společenských věd. Podrobnosti https://www.zsf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 7. 6. 2024, talentová zkouška ZZ 13. - 16. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.zsf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/pr-socialni-prace

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Sociální práceZdravotně sociální fakultaJihočeská univerzita v Českých BudějovicíchPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
Telefon: 389 037 730
Web: http://www.zsf.jcu.cz
E-mail: polenova@zsf.jcu.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 20 450 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit