Zdravotně-sociální péče (B0923P240003)

Studijní program: Zdravotně-sociální péče (B0923P240003)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Cílem studijního programu Zdravotně-sociální péče je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborného pracovníka - zdravotně-sociálního pracovníka (dále používán pouze termín "zdravotně-sociální pracovník"), který je oprávněn poskytovat odbornou zdravotně-sociální péči a služby ve zdravotnických a sociálních zařízeních u klientů napříč všemi věkovými kategoriemi. Tuto péči může poskytovat ve zdravotnických zařízeních a to bez odborného dohledu v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. v platném znění. Absolvent tohoto studijního programu také splňuje odbornou způsobilost pro oblast sociální práce a může vykonávat pozici sociální pracovník v souladu s požadavky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. ledna 2025

Termíny přijímaček: 29.8.2024

Obsah přijímaček:
Písemný test biologie člověka, základy společenských věd. Podrobnosti https://www.zsf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 7. 6. 2024, talentová zkouška ZZ 13. - 16. 5. 2024, 2. kolo RA a ZSP 29. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.zsf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/pr-zdrsoc-pece

Termín přihlášek: 24.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 10. 4. 2024, 2. kolo RA a ZSP 24. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
Telefon: 389 037 730
Web: http://www.zsf.jcu.cz
E-mail: polenova@zsf.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 20 450 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/